| Ana Sayfa  | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Algoritma ve Hesaplamalı Kimya

 


Ders Notları

Örnekler ve Uygulamalar


Giriş (Kimya, Algoritma ve Programlama)  

Programlama Dilleri ve Özellikleri  

Algoritma Akış Diagramı

Programlama Dili Olarak PHP  

Değişkenler  

PHP'de Veri Tipleri  

PHP'de Operatörler  

PHP Özellikleri ve Kurulması  

PHP İlk Script (Betik) Ve Çalıştırılması Bir phpinfo komutu Örneği      Tarayıcı İle Değişken Değerini Değiştirmek
Tarayıcıdan Tek Değişken Göndermek
      Tarayıcıdan İki Değişken Göndermek
      Türkçe Karakter Problemleri
      Tarayıcıdan İkiden Fazla Değişken Göndermek      HTML de Form Bileşenleri
pH Hesabı
      pH Hesabı (Düzenlenmiş)
      pH Hesabı (POST yöntemi ile)

Form Bileşenleri Form Bileşenleri        if ve goto Fonksiyonları
Monoprotik Zayıf Asitlerde pH Hesabı
      İdeal ve Gerçek Gazlarda Basınç (if ile)
      Kuvvetli Asit - Kuvvetli Baz Nötürleşme Tepkimesi
      İdeal ve Gerçek Gazlarda Basınç (goto ile)

for Döngüleri Basınç Hacim İlişkisi
      Radyoktif Elementin Parçalanması

while Döngüleri Polimer Molekülleri

switch ve case Organik Bileşikler

Yeni Bir Fonksiyon Tanımlamak Birinci ve İkinci Mertebe Reaksiyonlar

Matrislerle Çalışmak  

Yenilemeli Yöntemler

Newton - Raphson Yöntemi 

Regula Falsi (Secand Method) 


Monte Carlo Yöntemi  

Bir Çift Zar 

Pi Sayısı 

Büyüyen Kristaller 

Diğer Örnekler 


Diğer  

İkinci Dereceden Denklemden Uygun Kök Bulunması YARDIMCI KAYNAKLAR VEYA ADRESLER


PHP Ana Sayfası

                      PHP Dil Başvuru Kılavuzu

                      PHP İşlev Başvuru Kılavuzu


PHP Tutorial (1KeyData)

Learn PHP (W3School)

Algoritma ve Akış Diyagramı Örnekleri