SORU - (Amaç : Değişkenlerle İşlem Yapmak, * /)

İdeal gazların basıncı P=nRT/V eşitliğine göre hesaplanabilir. Burada n; mol sayısı, R; gaz sabiti olup değeri 0.082 atm. L. mol-1 K-1, T; mutlak sıcaklık, V hacimdir. Buna göre basınca hesaplamak için bir program yazınız.

PROGRAM

P = NAN atm. dir.

ALGORİTMA

  1. n değişkenini gir.
  2. T değişkenini gir.
  3. V değişkenini gir.
  4. mol değişkenine n değişkenini ata.
  5. Sicaklik değişkenine T değişkenini ata.
  6. Hacim değişkenine T değişkenini ata.
  7. mol*0.082*Sicaklik/Hacim işlemini yapıp değeri P değişkenini ata.
  8. P değişkenini yazdır.
ALGORİTMA İÇİN ÖRNEK KOD

Not : Değişken değerini değiştirmek için adres çubuğundaki adresin sonuna
?n=1&T=273&V=22.4
bilgisini girip ENTER' a basınız.


<?php

$mol=$_GET[n];
$Sicaklik=$_GET[T];
$Hacim=$_GET[V];

$P=$mol*0.082*$Sicaklik/$Hacim;
echo "P = $P atm. dir. ";
?>