SORU (log10 Fonksiyonu ve . Operatörü)

Kuvvetli bir asidin pH değeri, asidin konsantrasyonu [Asit] olmak üzere pH=-log([Asit]) eşitliğinden hesaplanabilir. Buna göre kuvvetli bir asidin pH değerini hesaplamak için bir program yazınız.

PROGRAM

[Asit] : mol L-1
pH =INF
ALGORİTMA

  1. Konsantrasyon değişkenini gir.
  2. Konsantrasyon değişkenini C değişkenine aktar.
  3. -log10(C) hesaplamasını yap.
  4. pH = ile -log10(C) değerini birleştir ve yazdır.
ALGORİTMA İÇİN ÖRNEK KOD
<html>
<head>
<title>pH Hesaplama Betiği</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-9" />
</head>
<body>
<?php
$C=$_GET['Konsantrasyon'];
echo "<form name='AlgoritmaFormu' method='get' action=$_SERVER[PHP_SELF] >";
echo "
[Asit] : <input name='Konsantrasyon' type='text' value='$C' /> mol L-1
         <input name='Gonder' type='submit' value='HESAPLA' />
     ";

echo "<br/>pH =".-log10($C);
?>
</form>
</body>
</html>