| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

while Fonksiyonu

Bir döngü fonksiyonudur. kullanım deseni

while (ifade) {kodlar} 

şeklindedir. Burada;
ifade : TRUE olduğu sürece etki alanındaki tekrar tekrar çalıştırılır. İfadenin değeri döngünün her yinelenişinde yeniden değerlendirilir, deyimlerin çalıştırılması sırasında bu ifadenin değeri FALSE olsa bile, etki alanındaki deyimlerin tamamı çalıştırılıncaya kadar işlem devam eder.

while döngüsünün kullanımı ile ilgili örnekler aşağıda verilmiştir.

Kaynaklar

  • http://tr2.php.net/docs.php (11.02.2018)