Rasgele Polimer Zinciri Oluşturmak

SORU

Tek bir tip monomer kullanılsa bile polimer içindeki polimerlerin boyları birbirinden farklıdır. Bunun nedeni büyüyen moleküllerin rastlantısal olarak büyümelerini durdurmalarından kaynaklanır.

gösteren program hazırlayınız.

YANIT

Algoritma :

PROGRAM KODU <?php $sPM=$_POST[sPM]; $OrtMS=$_POST[OrtMS]; echo "<form name='Polimer' action=$_SERVER[PHP_SELF] method='post'> <table align='left'> <tr> <td>Polimer Molekül Sayısı</td> <td>:</td> <td><input type='text' name='sPM' value='$sPM' size='1' maxlength='2' /></td> </tr> <tr> <td>Molekül Başına Ortalama Uzunluk</td> <td>:</td> <td><input type='text' name='OrtMS' value='$OrtMS' size='2' maxlength='2' /></td> </tr> <tr> <td colspan='3' align='right'><input type='submit' name='Molekül Üret' ></td> </tr> </table>"; echo " <table border='1' align='center'> <tr> <th>Molekül No</th> <th>Molekül</th> <th>Monomer Sayısı</th> </tr> "; for($i=1;$i<=$sPM;$i++) { echo " <tr> <td>$i</td> "; while($Boy<>$OrtMS) { $Boy=rand(1,$OrtMS); $P=$P."A"; $N=$N+1; } $NT=$NT+$N; echo " <td>$P</td> <td>$N</td> </tr> "; $P='';$Boy=0;$N=0; } if ($NT>0) {$Nort=round($NT/$sPM,0);} echo " <tr> <td colspan='2'>Polimer Başına Ortalama Monomer Sayısı</td> <td>$Nort</td> </tr> "; echo " </table> "; ?>
ÇALIŞAN PROGRAM
Polimer Molekül Sayısı:
Molekül Başına Ortalama Uzunluk:
Molekül NoMolekülMonomer Sayısı
Polimer Başına Ortalama Monomer Sayısı