| Ana Sayfa  | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

HTML ve Form Bileşenleri

input Elementi :
Aşağıdaki tabloda type parametresine göre ortaya çıkan nesne tipleri görülmektedir.

typeKodNesne
checkbox <input type='checkbox' name='checkbox' value='1' /> checkbox=
color <input type='color' name='color' value='' /> color=
date <input type='date' name='date' value='' /> date=
datetime-local <input type='datetime-local' name='datetimelocal' value='' /> datetimelocal=
email <input type='email' name='email' value='' /> email=
file <input type='file' name='file' value='' /> file=
hidden <input type='hidden' name='hidden' value='2' /> hidden=
image <input type='image' name='image' src='Ornekler/resim/KareliKagit.png' value='' /> image=
image_x=
image_y=
month <input type='month' name='month' value='' /> month=
number <input type='number' name='number' value='' /> number=
password <input type='password' name='password' value='' /> password=
radio I. Yöntem :<input type='radio' name='radio' value='1' />
II. Yöntem : <input type='radio' name='radio' value='2' />
I. Yöntem :
II. Yöntem :
radio=
range <input type='range' name='range' value='' /> ranger=
reset <input type='reset' name='reset' value='' /> reset=
search <input type='search' name='search' value='' /> search=
submit <input type='submit' name='submit' value='Gönder' /> submit=
tel <input type='tel' name='tel' value='' /> tel=
text <input type='text' name='text' value='' /> text=
time <input type='time' name='time' value='' /> time=
url <input type='url' name='url' value='' /> url=
week <input type='week' name='week' value='' /> week=

textarea Elementi :
textarea bileşeninin kullanımı aşağıdaki örnekte görülmektedir.

KodNesneSONUÇ
<textarea name=textarea rows='3' cols='40' > </textarea> textarea=

select ve option Elementleri :
select ve option elemenleri birlikte kullanılır. Bu elementin kullanımına ilişkin örnek aşağıda gösterilmiştir.

KodNesneSONUÇ
<select name=selectoption>
	<option value='1' >I. Yöntem </option>
	<option value='2' >II. Yöntem </option>
	<option value='3' >III. Yöntem </option>
</select>
selectoption=

optgroup Elementleri :
select ve option elemenleri birlikte kullanılır. Bu elementin kullanımına ilişkin örnek aşağıda gösterilmiştir.

KodNesneSONUÇ
<select name='optgroup' >
 <optgroup label='Kuvvetli Asitler'>
   <option value='H2SO4'>Sülfürik Asit</option>
   <option value='HCl'>Hidroklorik Asit</option>
 </optgroup>
 <optgroup label='Zayıf Asitler'>
  <option value='CH3COOH'>Asetik Asit</option>
  <option value='H2CO3'>Karbonik Asit</option>
 </optgroup>
</select>
optgroup=

fieldset ve legend Elementleri :
Formdaki bellirli alanları gruplamak için kullanılırlar

KodSonuç

<fieldset>
<legend>İdeal Gaz Hacmi Hesabı</legend>
n : <input type='text' size='3' name='n' value='' /> mol
T : <input type='text' size='3' name='T' value='' /> K
P : <input type='text' size='3' name='P' value='' /> atm.
  <input type='submit' name='GHH' value='Hesapla' />
if (<0&&<0&&<0)=round(*0.082*/,2);
if(<0){ echo "<br/>
V = ( mol)(0.082 atm. L. mol<sup>-1</sup> 
K<sup>-1</sup>)( K) / ( atm.)<br/>V = L.
    }
echo "      
<fieldset>İdeal Gaz Hacmi Hesabı
n : mol
T : K
P : atm.
        

Yukarıdaki tüm örneklerin tamamı tek bir form elemanı içinde tanımlanmış ve bu form elemanından veriler post yöntemi ile sayfaya gönderilmiştir. Verilerde $degisken=$_POST[degisken] mantığı ile toplanmıştır.

Aşağıdaki POST ile gönderilen değerler PHP deki print_r komutu ile görüntülenebilir. aşağıdaki sonuçlar print_r($_POST) ile elde edilmiştir.

Array
(
)

Kaynaklar

 • https://www.w3schools.com/tags/tag_form.asp