Organik Kimyada Bileşikler

SORU

Organik kimyadaki bileşikler yapılarındaki fonksiyonel gruplar göre sınıflandırılarak incelenirler. switch - case ikilisini kullanarak bu tür bir program hazırlayınız.

YANIT

Algoritma :

PROGRAM KODU <?php $OrgSnf=$_POST[OrgSnf]; echo "<form name='OrganikKimyasallar' action=$_SERVER[PHP_SELF] method='post'> <table align='left'> <tr><td>Organik Sınıf</td> <td>:</td> <td> <select name='OrgSnf' size='1'> <option value='Alkanlar'>Alkanlar</option> <option value='Alkenler'>Alkenler</option> <option value='Alkinler'>Alkinler</option> <option value='Alkoller'>Alkoller</option> <option value='Eterler'>Eterler</option> <option value='AlkilHalojenurler'>Alkil Halajenürler</option> <option value='KarboksilliAsitler'>Karboksilli Asitler</option> <option value='Esterler'>Esterler</option> </select> </td></tr> </td></tr> <tr><td colspan='3' align='right'><input type='submit' name='Özellikler' ></td></tr> </table>"; echo "<table border='1' align='center'><tr><th>Sınıfı</th><th>Genel Formülleri</th><th>Özellikleri</th></tr>"; echo "<tr> <td align='center'>$OrgSnf</td> <td align='center'>"; switch ($OrgSnf) { case Alkanlar: echo " C<sub>n</sub>H<sub>2n+2</sub> </td><td align='center'> --- </td> </tr>"; break; case Alkenler: echo "C<sub>n</sub>H<sub>2n</sub> </td><td align='center'> --- </td> </tr>"; break; case Alkinler: echo "C<sub>n</sub>H<sub>2n-2</sub> </td><td align='center'> --- </td> </tr>"; break; case Alkoller: echo "R-OH </td><td align='center'> --- </td> </tr>"; break; case Eterler: echo "R-O-R' </td><td align='center'> --- </td> </tr>"; break; case AlkilHalojenurler: echo "R-X </td><td align='center'> --- </td> </tr>"; break; case KarboksilliAsitler: echo "R-COOH </td><td align='center'> --- </td> </tr>"; break; case Esterler: echo "RCOOR' </td><td align='center'> --- </td> </tr>"; break; } if (empty($OrgSnf)) { echo "  </td><td align='center'>   </td> </tr>"; } echo "</table>"; ?>
ÇALIŞAN PROGRAM
Organik Sınıf :
SınıfıGenel FormülleriÖzellikleri