Monoprotik Zayıf Asitlerde pH Hesabı

SORU (Amaç : if, round, sqrt, log10)

Monoprotik zayıf asitlerde pH=-log(Ka[Asit])1/2) eşitliğinden hesaplanır. Burada Ka; zayıf asidin asitlik sabiti, [Asit]; mol L-1 olarak asit konsantrasyonudur. Bu verilere göre asit konsantrasyonu ve asit için Ka değeri girildiğinde virgülden sonra 3 basamaklı olarak pH hesaplayan bir program hazırlayınız.
Not : Asit Konsantrasyonunun 10 mol L-1 daha fazla veya Ka 1.0 den büyük girilmesi durumunda uyarı mesajı ile program durdurulmalıdır.

PROGRAM
Ka:
[Asit]:
ALGORİTMA
 • (1) C değerini gir.
 • (1) Ka değerini gir.
 • (2) C değerini PHP değişkeni $C ye ata.
 • (2) Ka değerini PHP değişkeni $Ka ye ata.
 • (3) C değeri ve Ka değeri sıfırdan büyükse ayrıca C < 10 ve K < 1 den küçükse
  • (3.1) pH hesapla ve sonucu $pH değişkenine aktar.
   • sqrt(Ka*C) // Ka ile C çarp ve karekökünü al.
   • -log10(SONUÇ) // çıkan sonucun 10 tabanını göre logaritmasını al ve -1 ile çarp.
   • çıkan sonucu round(SONUÇ,3) // çıkan sonucu noktadan sonra 3 basamak olacak şekilde yuvarla.
   • pH=SONUÇ // sonucu pH değişkenine aktar.
  • (3.2) $Ka ve $C değerlerini yazdır.
 • (4) C değeri ve Ka değeri sıfırdan büyükse ayrıca C < 10 ve K < 1 den değilse
  • (4) Girilen Değerler İzin Verilen Sınırlar Dışında yazdır.
 • Programı bitir.
PROGRAM KODU
<?php
$Ka=$_POST[Ka];
$C=$_POST[C];

echo "<form name='ZAH' action=$_SERVER[PHP_SELF] method='post' >
<table>
 <tr>
  <td>K<sub>a</sub></td>
  <td>:</td>
  <td><input type='text' name='Ka' value='$Ka' size='5' /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>[Asit]</td>
  <td>:</td>
  <td><input type='text' name='C' value='$C' size='5' /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan='3' align='right'><input type='submit' name='Hesapla' /></td>
 </tr>
</table>
";

if ($C>0 && $C<10 && $Ka>0 && $Ka<1 )
{
$pH=round(-log10(sqrt($Ka*$C)),3);
echo "Ka değeri $Ka olan , $C konsantrasyonundaki çözeltinin pH değeri $pH dir.";
}

if ($Ka>1 && $C >10 )
{
echo "Girilen Değerler İzin Veriler Sınırların Dışında";
}


?>