Basınç - Hacim Değişimi

SORU

İdeal davranış gösteren gazların basıncı, P;

P=nRT/V
eşitliğinden hesaplanabilir. Mol sayısı ve sıcaklık sabitken değişen hacimle basıncın nasıl değişeceğini gösteren bir betik hazırlayınız.

Not :
YANIT

Algoritma :

 1. Sayfa ilk çağrıldığından değişkenlerin değeri bulunmayacağından 0/0 belirsizlik durumları için hesaplama yapılmasın
 2. Hesaplama için mol sayısını girin.
 3. Hesaplama için oC olarak sıcaklığı girin.
 4. İlk hacim değerini girin.
 5. Hacim değişimlerini girin.
 6. Kaç hesaplama yapılacağını seçin.
 7. 273+t hesapla ve T ye aktar
 8. T>0, n>0 ve V>0 ise n*0.082*T/V hesapla ve P ye aktar
 9. P>0 ise sonucu yazdır.
 10. Hesaplama sayısını kontrol et hesaplama sayısına ulaşılmadı ise ulaşıldı ise programı sonlandır.
 11. V değerini Vartis kadar arttır.
 12. T>0, n>0 ve V>0 ise n*0.082*T/V hesapla ve P ye aktar
 13. P>0 ise sonucu yazdır.
 14. 10. adıma git.

PROGRAM KODU <?php $n=$_POST[n]; $t=$_POST[t]; $Vilk=$_POST[Vilk]; $DV=$_POST[DV]; $ArttirAzalt=$_POST[ArttirAzalt]; if ($ArttirAzalt=='azalt') {$DV=-$DV;} $DS=$_POST[DS]; echo "<form name='PV' action=$_SERVER[PHP_SELF] method='post'> <table align='left'> <tr> <td>n</td> <td>:</td> <td><input type='text' name='n' value='$n' size='1' maxlength='2' /> mol</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>:</td> <td><input type='text' name='t' value='$t' size='2' maxlength='4' /> <sup>o</sup>C</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>:</td> <td><input type='text' name='Vilk' value='$Vilk' size='2' maxlength='4' /> L.</td> </tr> <tr> <td><font face='symbol'>D</font>V</td> <td>:</td> <td> <input type='text' name='DV' value='".abs($DV)."' size='1' maxlength='2' /> L. kadar <select name='ArttirAzalt'> <option value='arttir'>arttır</option> <option value='azalt'>azalt</option> </select> </td></tr> <tr> <td>Döngü Sayısı</td> <td>:</td> <td> <select name='DS' /> <option value='10'>10</option> <option value='20'>20</option> <option value='50'>50</option> <option value='100'>100</option> <option value='500'>500</option> </select> </tr> <tr> <td colspan='3' align='right'> <input type='submit' name='Hesapla' > </td> </tr> </table> "; $V=round($Vilk,3); $n=round($n,3); $T=round(273+t,3); if ($n>0 && $V>0 && $T>0 ) { $P=round($n*0.082*$T/$V,3); echo "<table border='1' align='center'><tr><th>V / L.</th><th>P / atm.</th></tr>"; echo "<tr><th>$V</th><th>$P</th></tr>"; } for($i=1;$i<$DS;$i++) { $V=$V+$DV; $P=round($n*0.082*$T/$V,3); if ($P>0 && $V>0 ){ echo "<tr><th>$V</th><th>$P</th></tr>";} } if ($i==$DS){ echo " <tr> <td colspan='2'> Not : Sıcaklık : $t <sup>o</sup>C, n = $n dir. </td> </tr> </table>"; } ?>
ÇALIŞAN PROGRAM
n: mol
t: oC
V: L.
DV: L. kadar
Döngü Sayısı: