| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

for Fonksiyonu

Bir döngü fonksiyonudur. kullanım deseni

if (ifade1;ifade2;ifade3) {kodlar} 

şeklindedir. Burada;
ifade1 : döngünün başında bir kereliğine koşulsuz olarak çalıştırılan ifadedir.
ifade2 : bu ifade "true" sonucu verdiği sürece döngü devam eder ve döngünün etki alanındaki deyimler çalıştırılır. ifade "false" sonucunu verdiğinde etki alanındaki deyimler çalıştırılmadan döngü sonlandırlır.
ifade3 : her yenileme sırasında çalıştırılır.

Bu ifadelerden herbir boş bırakılabilir. döngünü sonlandırılması döngü içindeki bir şarta bağlı olarak "break" komutu çalıştırılarak döngü sonlandırılabilir.

for döngüsünün kullanımı ile ilgili örnekler aşağıda verilmiştir.

Kaynaklar

  • http://tr2.php.net/docs.php (11.02.2018)