SORU (if Fonksiyonu ve round Komutu)

Kuvvetli bir asidin pH değeri, asidin konsantrasyonu [Asit] olmak üzere pH=-log([Asit]) eşitliğinden hesaplanabilir. Buna göre kuvvetli bir asidin pH değerini hesaplamak için bir program yazınız.

PROGRAM

[Asit] : mol L-1
ALGORİTMA

 1. Konsantrasyon değişkenini gir.
 2. Konsantrasyon değişkenini C değişkenine aktar.
 3. C değeri sıfırdan büyükse
  1. -log10(C) hesaplamasını yap.
  2. -log10(C) sonucunu iki basamak yuvarla.
  3. pH = ile -log10(C) değerini birleştir ve yazdır.
 4. Programı bitir

ALGORİTMA İÇİN ÖRNEK KOD
<html>
<head>
<title>pH Hesaplama Betiği</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-9" />
</head>
<body>
<?php
$C=$_GET['Konsantrasyon'];
echo "<form name='AlgoritmaFormu' method='get' action=/dersler/AlgoritmaVeHesaplamaliKimya/Ornekler/HTMLveFormlar2.php >";
echo "
[Asit] : <input name='Konsantrasyon' type='text' value='' /> mol L-1
     <input name='Gonder' type='submit' value='HESAPLA' />
   ";

if ($C>0) {echo "
pH =".
round(-log10($C),2); } ?> </form> </body> </html>