Kuvvetli Asit - Kuvvetli Baz Nötürleşme Tepkimesi

SORU

Kuvvetli asit çözeltisine kuvvetli baz eklendiğinde asidin son konsantrasyonu;

[Asit]=([Asit]oVAsit -[Baz]VBaz)/(VAsit+VBaz)
Burada; [Asit]; asidin son konsantrasyonu, [Asit]o; asidin başlangıç konsantrasyonu, VAsit; asidin hacmi, [Baz]; bazın konsantrasyonu, VBaz; bazın hacmidir.

Kuvvetli asitlerin pH değeri doğrudan asidin konsantrasyonuna bağlı olarak

pH=-log([Asit])
olduğuna göre pH değeri 2 ye eşit veya küçük olduğunda "çok asidik", 2 den büyük ve 4 eşit olduğunda "asidik", 4 den büyük ve 6 ya eşit olduğunda "zayıf asidik", 6 dan daha büyük ve 7 den küçük olduğunda "yaklaşık nötral", 7 olduğunda nötral ve asidin konsantrasyonu negatif çıktığında "Bazik" yazan bir program yazınız.

ÇALIŞAN PROGRAM
[Asit]: mol L-1
VAsit: mL.
[Baz]: mol L-1
VBaz: mL.
Hesaplamalar İçin Yukarıdaki Kutuları Doldurunuz.
ALGORİTMA

 1. Sayfa ilk çağrıldığından değişkenlerin değeri bulunmayacağından log(tanımsız veya sıfır) tanımsız olacağından hesaplama yapılmasın.
 2. Asidin Konsantrasyonunu Girin.
 3. Asidin Hacmini Girin.
 4. Bazın Konsantrasyonunu Girin.
 5. Bazın Hacmini Girin.
 6. Asidin son konsantrasyonunu hesapla.
 7. Asidin son konsantrasyonunu hesapla
 8. Asidin konsantrasyonu 0 veya 0 dan küçük pH ı hesapla.
 9. Asidin Konsantrasyonu negatif ise "bazik" yazıp programı bitir.
 10. Asidin Konsantrasyonu sıfır ise "Nötral" yazıp programı bitir.
 11. pH boş değilse veya sırırdan büyükse
 12. Programı bitir

PROGRAM KODU <?php $CA=$_POST[CA];$CB=$_POST[CB]; $VA=$_POST[VA];$VB=$_POST[VB]; echo "<form name='ZAH' action=$_SERVER[PHP_SELF] method='post'> <table> <tr><td>[Asit]</td><td>:</td><td><input type='text' name='CA' value='$CA' size='5' /> mol L<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>V<sub>Asit</sub></td><td>:</td><td><input type='text' name='VA' value='$VA' size='5' /> mL.</td></tr> <tr><td>[Baz]</td><td>:</td><td><input type='text' name='CB' value='$CB' size='5' /> mol L<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>V<sub>Baz</sub></td><td>:</td><td><input type='text' name='VB' value='$VB' size='5' /> mL.</td></tr> <tr><td colspan='3' align='right'><input type='submit' name='Hesapla' Value='Hesapla' ></td></tr> </table> "; if ($CA>0 && $CB<10 && $VA>0 ) { $C=($CA*$VA-$CB*$VB)/($VA+$VB); if ($C>0) {$pH=round(-log10($C),3);} if ($C==0) {echo "pH = 7 . (Nötral)";} if ($C<0) {echo "pH = --- . (Bazik)";} } if (!empty($pH) && $pH<=2 ){ echo "pH = $pH . (Çok Asidik)";} elseif ($pH>2 && $pH<=4) { echo "pH = $pH . (Asidik)";} elseif ($pH>4 && $pH<=6) { echo "pH = $pH . (Zayıf Asidik)";} elseif ($pH>6 && $pH<7) { echo "pH = $pH . (Yaklaşık Nötral)";} else { echo "Hesaplamalar İçin Yukarıdaki Kutuları Doldurunuz.";} ?>