| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

PHP de Veri Tipleri

Değişkenler farklı türdeki verileri depolayabilir. Farklı türdeki verilerle farklı şeyler yapılabilir.

PHP aşağıdaki veri tiplerini desteklemektedir.

String Tipi Veriler : String (dizgi) tipi veriler karakter dizilerinden oluşmuş verilerdir. Örneğin "Algoritma ve Hesaplamalı Kimya" string tipi bir veridir. Metin şeklinde saklanacak veriler olarak düşünülebilir. Bu tip veriler değişkenlere aktarılırken tek veya çift tırnak kullanılabilir. Örneğin;
$DersAdi='Algoritma ve Hesaplamalı Kimya'
ya da
$DersAdi="Algoritma ve Hesaplamalı Kimya"
şeklinde değişken ataması yapılabilir.

Integer Tipi Veriler : Tamsayı veri tipidir. Bu tip veriler -2.147.483.648 ve 2.147.483.647 arasındaki ondalık olmayan bir sayılardır. Sayılar değişkenlere atanırken tırnak kullanmaya gerek yoktur. Örneğin;
$Sicaklik=298
şeklinde değişken ataması yapılabilir.

Float Tipi Veriler : Float tip veriler (kayan noktalı sayı) ondalık noktalı sayılar veya üstel formdaki bir sayısalın atanmasında kullanılır. Örneğin;
$GazSabiti=0.082
şeklinde değişken ataması yapılabilir.

Boolean Tipi Veriler : Bir Boolean iki olası durumu temsil eder: TRUE veya FALSE. Örneğin;
$Bazik=true
şeklinde değişken ataması yapılabilir.

Array Tipi Veriler : Bir array (dizi) birden çok değeri tek bir değişkende depolar. Örneğin;
$ElementSembol=array("H","He","Li","Be","B","C","N","O","F","Ne")
şeklinde değişken ataması yapılabilir.

Null Tipi Veri : Null (Boş) yalnızca bir değer taşıyan özel bir veri türüdür. Bir değişkene bu değer atanırsa atanmış bir değeri olmayan bir değişken elde edilir. Örneğin;
$Orbital_3px=null
şeklinde değişken ataması yapılabilir.

PHP de Object ve Resource tipi verilerde söz konusudur. Ancak bu ders kapsamında kullanılmayacaktır. Bu nedenle bahsi edilmeyecektir.

Kaynaklar

  • https://www.w3schools.com/php/php_datatypes.asp