| Ana Sayfa  | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

switch - case Fonksiyonu

switch bir dizi if ifadesine benzetilebilir.

switch (ifade) {

        case ifade1:
        kodlar1
        break;

        case ifade2:
        kodlar2
        break;
        ...

        case ifadeN:
        kodlarN
        break;

        } 

şeklinde düşünülebilir. Burada;
ifade : hangi case deki ifadeye karşı geliyorsa o alandaki kodlar çalıştırılır.

switch - case için ilgili örnekler aşağıda verilmiştir.

Kaynaklar

 • http://tr2.php.net/docs.php (11.02.2018)