| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

if Fonksiyonu

Kod bölümlerinin şartlı olarak çalıştırılması için kullanılan bir fonksiyondur. Aşağıdaki şekilde kullanılabilir.

if (şartlar) {kodlar} 

Bu örnekte şartların sonucu doğru çıkıyorsa {  } arasındaki kodlar çalışır. [Örnek Program]

Aşağıdaki şekilde de kullanılabilir.

if (şartlar) 
{şartların sonucu doğruysa kodlar çalışır.} 
else 
{ şartlar sonucu doğruysa kodlar çalışır.}

Bu örnekte ise şartların sonucu doğru çıkıyorsa ilk {  } arasındaki kodlar çalışır. Ancak şartların sonucu yanlış ise else ifadesinden sonraki {  } arasındaki kodlar çalışır. [Örnek Program]

if fonksiyonu elseif kullanılarak kullanımı daha da geliştirilebilir. Bunun için elseif aşağıdaki şekilde kullanılabilir. [Örnek Program]

if (şartlar1) 
{şartlar1 sonucu doğruysa kodlar çalışır.} 
elseif (şartlar2) 
{ şartlar2 sonucu doğruysa kodlar çalışır.}
elseif (şartlar3) 
{ şartlar3 sonucu doğruysa kodlar çalışır.}
....
elseif (şartlarN) 
{ şartlarN sonucu doğruysa kodlar çalışır.}
else
{ hiçbir şart karşılanmadıysa buradaki kodlar çalışır.}


Buradan da görüldüğü gibi if fonksiyonu üç farklı şekilde kullanılabilir.

goto Fonksiyonu

goto fonksiyonu script içinde başka bir komuta atlamak için kullanılabilir. Hedefin yeri tanimlayıcı bir bilgi ve : karakteri ile belirlenir. Ancak switch veya döngü içerisinde bir atlama işlemi meydana gelmez. [Örnek Program]

Kaynaklar

  • http://tr2.php.net/docs.php (11.02.2018)