| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

PHP de Fonksiyon Tanımlamak

Basit bir şekilde fonksiyon tanımlama işlemi aşağıdaki gibidir.

function FonksiyonAdi($p1,$p2,$p3,...,$pn) 
{
   // fonksiyon işlevi için gerekli kodlar buraya yazılacak
}
fonksiyonu kullanmak istediğimizde
FonksiyonAdi($p1,$p2,$p3,...,$pn)
şeklinde kullanılır. Fonksiyon kullanıldıktan sonra p1,p2,p3,...,pn parametrelerinin sonuçlarının hangisinin hafızada kalmasını istiyorsanız. Fonksiyon tanımlanırken & ifadesi o parametrenin önüne yerleştirilir. p2 parametresinin sonucunun hesaplanma sonucu hafızada kalmasını istiyorsanız fonksiyonu
function FonksiyonAdi($p1,&$p2,$p3,...,$pn)
{
   // fonksiyon işlevi için gerekli kodlar buraya yazılacak
}
şeklinde tanımlamalısınız.

Kaynaklar

  • http://tr2.php.net/docs.php (11.02.2018)