| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritma :Bir sorunu yada bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Algoritma bir sorunun çözümü için izlenecek yolun tanımıdır. Kısaca algoritma mevcut bilgilerden istenilenlere erişme yöntemidir. Programlamanın en önemli kısmı problemin çözümü için algoritma hazırlayabilmek, geliştirmektir.

Hazırlanmış bir algoritmada;

  • Her adım son derece belirleyici olmalıdır. Hiç bir şey şansa bağlı olmamalıdır.
  • Belirli bir sayıda adım sonunda algoritma sonlanmalıdır.
  • Algoritmalar karşılaşılabilecek tüm ihtimalleri ele alabilecek kadar genel olmalıdır.

Akış Diyagramı (Akış Şeması) : Bir algoritmanın daha görsel gösterimidir. Çizgiler, Dörtgen, daire vb. geometrik şekillerle algoritmanın gösterilmesini sağlar. Akış şemalarının algoritmadan farkı, adımların simgeler şeklinde kutular içine yazılmış olması ve adımlar arasındaki ilişkilerin ve yönünün oklar ile gösterilmesidir.

 

Akış Diyagramlarında Kullanılan Bazı Semboller

     Başla / Bitir

     Genel Girdi - Çıktı

     El ile Girdi - Klavye

     Genel İşlem

     Denetim - Karar

     Yazıcı Çıktısı

     Döngü

     Manyetik Disk

     Yordam Çağırma

     Akış Yönü

     Bağlaç

     Sayfa Bağlacı

Kaynaklar

  • http://www.kodlamadersi.com/algoritma-nedir.html