| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

PHP İlk Script (Betik) Ve Çalıştırılması

İlk betiğinizi hazırlamak için Not Defteri, Notepad++ veya CodeLobster gibi bir yazılım kullanabilirsiniz. Not Defterinin güzel yanı da, kötü yanı da çok sade olmasıdır.

Notepad++ ve CodeLobster ise daha ayrıntılıdır. Notepad++ yazılımını https://notepad-plus-plus.org/ adresinden, CodeLobster yazılımını ise http://www.codelobster.com/ adresinden indirerek kullanabilirsiniz. Burada bu yazılımların kurulmalarından veya kullanımlarından bahsedilmeyecektir.

İlk PHP Betiğimiz (Script)

İlk programınızı yazdığınızda dosyanızı php uzantısı ile kaydederseniz, hangi dosyaların PHP betiği olduğunu bilirsiniz. Ayrıca web sunucu üzerinden çalıştıracak olursanız, bu web sunucunun varsayılan (default) ayarları nedeniyle gereklidir.

PHP yazılımı bir dosya içindeki PHP betiği alanları bulunduğunu <?php etiketinden anlar. Bu satırdan başlayarak satır satır yorumlamaya başlar. Bu alanın bittiğini ise ?> etiketinden anlar. Dosyanın ilerleyen satırları arasında yeniden <?php etiketine rastlarsa yeniden ?> etiketine rastlayıncaya kadar yorumlamaya devam eder. Eğer <?php ve ?> alanları dışında metinlere rastlarsa bunları yorumlamaksızın çıktı olarak görüntüler. Aşağıdaki tabloda yukarıdaki açıklamalar örneklenmiştir.
Örneklerde kullanılan komut ve yazım deseni ( syntax ) üzerinde daha sonra durulacaktır. Aşağıdaki örneklerde elde edilen çıktıların sonuçları PHP veya HTML komutları ile istenildiği şekilde düzenlenebilir. Bu ilerideki örneklerde açıklanacaktır.

ÖrnekSonuç
<?php
echo "Hesaplamalı Kimya";
?>
Hesaplamalı Kimya
<?php
echo "Algoritma ve ";
?>
<?php
echo " Hesaplamalı Kimya";
?>
Algoritma ve Hesaplamalı Kimya
<html>
<head>
<title>
İlk Script </title>
</head>
<body>
<?php
echo "Hesaplamalı Kimya";
?>
</body>
</html>
<html><head><title>
İlk Script </title> </head> <body> Hesaplamalı Kimya </body> </html>

Komut Satırında Betiklerin Çalıştırılması

Windows işletim sistemine kurulu bir php üzerinden komut satırından programın çalıştırılması istenirse komut satırına aşağıdaki gibi bir komut yazılabilir.
D:\XAMPP\php\php.exe -f "C:\Kimya.php" -- -parametre1 -parametre2
Bu örnekte php.exe programının D:\XAMPP\php\ dizininde olduğu ve C diskinin kök dizinindeki Kimya.php programının iki farklı parametre ile çalıştığı görülmektedir.

Bu şekilde çalıştırılan programlar kesinlikle tarayıcı kullanılarak çalışan programlardan daha hızlı çalışır. Ancak parametre giriş zorlukları ve kullanıcı dostu olması açısından ders kapsamında bu şekilde program çalıştırmak yerine tarayıcı kullanılarak örnek programlar çalıştırılacaktır.

Tarayıcı Kullanarak Betiklerin Çalıştırılması

Tarayıcı kullanarak PHP betiklerinin çalıştırılabilmesi için betikler bir web sunucu üzerinde bulunmalıdır. Ağ üzerindeki herhangi bir sunucu olabileceği gibi, web sunucu yazılımı çalıştırdığınız kişisel bilgisayarınızda olabilir. Kişisel bilgisayarınızda betikleri çalıştırmak için PHP Özellikleri ve Kurulması konusunda sözü edilen yazılımları kullanabilirsiniz.

Eğer sunucunuz çalışıyorsa tarayıcınıza adres çubuğuna http://127.0.0.1 veya http://localhost yazıp sayfayı çağırdığuınızda bir web sayfası görüntülenecektir. Web sunucunuzun uygun dizinine yerleştirdiğiniz php betiklerini görüntüleyebilirsiniz. Kurduğunuz web sunucuya ve tercihlerinize göre bu alan değiştirilebilir olduğundan burada konu açıklanmayacaktır.

Kullandığınız php ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için bir dosya içerisine, örneğin IlkScript.php dosyasına

<?php
phpinfo();
?>
bu 3 satırı yazın ve dosyayı çağırın. Bunu XAMMP kurulu kişisel bilgisayarımda yaptığımda çıkan sonucun için tıklayınız.

Bu çıktı phpinfo(); komutunun sonucudur.

Kaynaklar

  • http://tr2.php.net/docs.php (11.02.2018)