| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Değişkenler

Programlamada bir değişken, koşullara veya programa iletilen bilgiye bağlı olarak değişebilen bir değerdir. Bilgisayar programının akışı sırasında referans alınacak veya değiştirilebilecek bilgileri depolamak için kullanılır. Bu değişkenler genellikle verileri açıklayıcı bir adla etiketlemek için kullanılır. Böylece hazırlanmış olduğumuz program kodu okuyucu ve kendimiz tarafından daha net anlaşılır. Değişkenleri boş bir torbaya benzetebilirsiniz içine ne yüklerseniz, gerisin geriye yüklediklerinizi istediğiniz zaman alabilirsiniz.

Kısaca değişken verileri etiketlemek ve hafızaya almak için kullanılır. Bu veriler program boyunca kullanılabilir.

İçerisinde sayı saklanan değişkenlere sayısal (nümerik) değişkenler denir. İçerisinde sayı haricinde bilgiler saklanan değişkenlere ise alfa sayısal (alfa nümerik) değişkenler, text değişkenler veya string değişkenler denir.

Değişken Tanımlama Kuralları

Değişkenler tanımlanırken aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir.

  • Bir değişkenin ilk karakteri sayı olmamalıdır.
  • Değişken isimlerinin içinde _ karakteri hariç boşluk ve özel karakterler ( ) . , @ ? " * : ; ! | - + = % & ' $ # ... gibi karakterler bulunmamalıdır.
  • Değişken isimlerinde Türkçe karakterler (Ğ ğ Ü ü Ş ş İ ı Ö ö Ç ç ) kullanmamaya özen gösterilmelidir.
  • Değişken isimleri kullanılan programlama diline ait komutları içeremez.
  • Zorunlu olmasa da değişken isimlerini anlamlı ifadelerden oluşturulmalıdır.

PHP dilinde ve benzer bazı dillere ilişkin ek değişken tanımlama kuralları

  • Değişkenin başında $ karakteri bulunur.
  • Büyük küçük harf duyarlılığı bulunur.

PHP ve benzeri programlama dillerinde hatalı ve doğru değişken adları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

DEĞİŞKENAÇIKLAMA
GazSabitiOkunaklı ve doğru bir değişken adı
Gaz SabitiGaz ve Sabiti kelimeleri arasında boşluk karakteri bulunduğundan yanlış değişken adı
GAZ_SABITIOkunaklı ve doğru bir değişken adı
GAZ_SABİTİOkunaklı ancak büyük türkçe İ karakteri bulunduğundan yanlış değişken adı
Orbital_2sOkunaklı ve doğru bir değişken adı
2sOrbitaliDeğişken adı 2 sayısı ile başladığından yanlış değişken adı.
ElementAdi&Sembolu& karakteri kullanıldığından yanlış değişken adı.
GAZSABITIDeğişken adı doğru ancak okuma zorluğu var.
gazsabitiDeğişken adı doğru ancak okuma zorluğu var.
FbG4DSeDeğişken adı doğru ancak ne ifade ettiği anlaşılmıyor.

Değişkene değer aktarmak için = karakteri kullanılır. PHP programlama dilinde bazı değişkenlere nasıl değer atandığı gösterilmiştir.

$GazSabiti=8.314
$Element='Lityum'
$ElementSembolu="Li"

Değer atanması sırasında ' " veya tırnaksız olarak değer atamanın sonuçları ilerleyen derslerde açıklanacaktır.

Kaynaklar

  • Bülent Çobanoğlu, Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları, 4. Baskı, ISBN:978-975-6477-87-7, Pusula Yayınları, Ekim 2012.