| Ana Sayfa  | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Genel Kimya

 


Ders Notları

Örnekler ve Uygulamalar


Kısa Kimya Tarihi  

Madde ve Enerji

Kimyayı Bilim Yapan İlk Yasalar  

Atom Kütlesi, Avogadro Sayısı ve Mol Kavramı  

Kimyasal Semboller, Formüller, Denklemler
Bileşik Formüllerinin Yazılması ve Adlandırılması
Kimyasal Formüllerin Bulunması
Kimyasal Reaksiyonlar ve Kimyasal Denklemler
Yükseltgenme Basamakları
Kimyasal Reaksiyonlarda Hesaplamalar
 

Atomik Yapı
Atom Çekirdeği
Radyoaktif Parçalanma
Yapay Çekirdek Reaksiyonları
Radyoaktif Parçalanma ve Enerji
Radyoktif Parçalanma Kinetiği
Elektronların Orbitalleri Doldurmaları
 
Periyodik Tablo
Periyodik Özellikler