| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Fiziksel Kimya


G A Z L A R


Maxwell Boltzmann Moleküler Hız Dagılımı

Gazların Ortalama Serbest Yol Uzunluğu ve Çarpışma Frekansı


T E R M O D İ N A M İ K


Carnot Çevrimi


F A Z L A R


Nerst Dağılım Sabiti (KA/B) < 1 olan sistem

Nerst Dağılım Sabiti (KA/B) > 1 olan sistem


K İ M Y A S A L   K İ N E T İ K


Stokiyometrik Katsayılar ve Türlerin Tükenme Hızı

Birinci Mertebe Kinetik ve Reaktifin Katsayısı

Birinci Mertebe Kinetik (Fiziksel Ortamdaki Değişikliklerden)

İkinci Mertebe Kinetik (1)

İkinci Mertebe Kinetik (Farklı Reaktif Konsantrasyonlarında)

İkinci Mertebe Kinetik (Fiziksel Ortamdaki Değişikliklerden)

Reaksiyon Hızına Sıcaklık Etkisi