| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

İkinci Mertebe Reaksiyon Kinetiği
(Farklı Reaktif Konsantrasyonlarında)

S o r u

CH3CH2NO2 + OH- \rightarrow\, H2O + CH3CH=NO2-

reaksiyonu için 0 oC yapılan kinetik çalışmasından aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Başlangıçtaki CH3CH2NO2 ve OH- konsantrasyonları sırası ile ve mol L-1 dir. Zamanla CH3CH2NO2 in konsantrasyon değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre;

a. Reaksiyon hız sabitini

b. CH3CH2NO2 ve OH- nin yarılanma zamanlarını

c. B nin % inin tükeneceği zamanı hesaplayınız

Sembolik İsimler Kullan

t / dak. [ CH3CH2NO2 ] / mol L-1
Veri Sayısı :