| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Stokiyometrik Katsayılar ve Türlerin Tükenme Hızı

S o r u

A + B   \rightarrow\, C + D

Yukarıdaki reaksiyonun hızı mol L-1 dak-1 olduğuna göre;

a. Herbir türün değişim hızı nedir?   

b. Reaksiyon mertebesi nedir?   

c. Reaksiyon molekülaritesi nedir?   

d. Reaksiyonun mertebesi ve molekülaritesi arasındaki farklar nelerdir?   

e. Reaksiyon basit reaksiyon ise hız sabitinin birimi nedir?   

f. A ve B nin konsantrasyonları sırası ile mol L-1 ve mol L-1 ise hız sabitinin büyüklüğü ne kadardır?