| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

İkinci Mertebe Reaksiyon Kinetiği
(Fiziksel Ortamdaki Değişikliklerden)

S o r u

(CH3)2CHCOOC2H5 + OH- \rightarrow\, (CH3)2CHCOO- + C2H5OH

reaksiyonu kondüktometrik olarak 25 oC izlenmiştir. Zamana karşı ortamdaki iletkenlik değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. ortamdaki (CH3)2CHCOOC2H5 ve OH- konsantrasyonları birbirine eşit ve mol L-1 dir. Reaksiyon tamamlandıktan sonra ölçülen iletkenlik değeri Buna göre reaksiyon hız sabitini hesaplayınız.

Sembolik İsimler Kullan

t / dak. L / mS
Veri Sayısı :