| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Nerst Dağılım Yasası

S o r u

Bir C maddesinin A ve B fazlarında dağılma katsayısı KA/B = 85 ( KB/A = 0.012 ) dir. 10 mmol C maddesi bulunduran 10000 mL B fazından C maddesini çekmek için 100 mL A maddesi kullanılıyor. C maddesinin ne kadarı A fazına çekilir. İşlem 100 mL. A kullanılarak 1 kez yenilenirse, her bir adımda her bir fazdaki madde miktarı ne kadar olurdu?

V e r i l e r
Hesaplamaları Göster
Nerst Dağılım Sabiti( KA/B ) = ( KB/A = 0.012 )
A fazının Hacmi ( VA ) =
B fazının Hacmi ( VB ) =
Dağılan maddenin miktarı ( noB veya moB ) =
Tekrar Sayısı =

Not : Madde A fazından B fazına çekilmektedir.
Başlangıçta maddenin tamamen A fazında olduğu düşünülüp,
B fazında hiç madde olmadığı varsayılmıştır.