B Ö L Ü M   I

Kuantum Teorisinin Doğuşu...

Siyah Cisim Işıması

Fotoelektrik Olayı

Compton Olayı

Isı Kapasiteleri

Atomik Ve Moleküler Spektrumlar

Mikroskobik Sistemlerdeki Dinamik

Shrödinger Eşitliği

Kinetik Enerji ve Dalga Fonksiyonu

Dalga Fonksiyonunun Anlamı (Born Yaklaşımı)

Operatörler

Özdeğer ve Özdeğer Fonksiyon

Dejenarasyon

Süper Pozisyonlar ve Olası Değerler

Belirsizlik Prensibi

B Ö L Ü M   II

Basit Sistemlerde Kuantum Mekaniği Uygulamaları

Öteleme Hareketi

Tek Boyutlu Kutu İçindeki Parçacık

Üç Boyutlu Kutu İçindeki Parçacık

Titreşim Hareketi

Klasik Harmonik Osilatör

Kuantum Mekaniksel Harmonik Osilatör

Anharmonik Osilatör

Dönme Hareketi

Hidrojen Benzeri Atomlar İçin Shrödinger Eşitliği

Atomik Orbitaller ve Enerjileri

Spektral Geçişler ve Geçiş Kuralları

Moleküler Yapı

Bohr-Oppenheimer Yaklaşımı

Moleküler Orbital Yaklaşımı

Atomik Orbitallerin Lineer Kombinasyonu

Hückel Moleküler Orbital Yaklaşımı

 


Forum (Tartışma Listesi)

 

 

 

 

Daha Fazla Bilgi İçin