| Ana Sayfa  | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

HTML Dilinde Etiketler (Tags)

HTML (HyperText Markup Language) de kullanılan etiketler iki grup altında toplanabilir.
-Bazı etiketlerde etiketi başlatmak için <EtiketAdı> ve etiketi bitirmek için </EtiketAdı> kullanılır. Örneğin; bir paragraf paragraf etiketi ile başlatılır ve paragrafın tamamlandığını belirtmek için etiket kapatılır.

-Bazı etiketlerde ise etiket <EtiketAdı /> şeklinde kullanılır.
Örneğin bir sayfaya bir resim koymak istediğinizde etiketinizi yazarsınız ve resim sayfaya yerleştirilir. Resim etiketini bitirmeye ihtiyaç yoktur. Başa bir örnek olarak bir satırı kırmak isterseniz kırmak için gereken etiket kullanılır. Kırma işleminin bitirilmesine gerek yoktur.

Çok basit bir web sayfası için en temel etiketlerden bazıları Tablo 1 de kullanılmıştır. Bu tabloda;
- html : bir web sayfasının başladığını web tarayıcısına bildiren etikettir ve sayfanın sonunda etiketin kapatıldığı görülmektedir.
- head : html ve body etiketleri arasında yer alır. Web sayfasındaki meta veriler olarak adlandırılan HTML belgesi ile ilgili bilgileri bulundurur. Meta verileri web sayfasında görüntülenmezler. Belge başlığı, kullanılan karakter setlerini, stileri, komut dosyalarını barındırır.
- title : Dökümanın başlık çubuğunda veya sayfa sekmesinde görülecek metinler bu etiket arasında yer alır.
- body : Bu etiket dökümanın (web sayfasının) gövdesini belirler. Dökümanın gövdesinde görülecek başlıklar, paragraflar, resimler, videolar, linkler, tablolar, listeler gibi bir HTML belgesinin tüm içeriğini barındırır.

Tablo 1 : Çok Basit Bir Web Sayfası Kodu

<html>
  <head>
   <title>
   </title>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

Tablo 2 de ise Tablo 1 deki etiketlerin araları doldurularak ilk basit web sayfası hazırlanmıştır. Tablo 2 deki html etiketleri dahil metinleri kopyalayarak not defterine yapıştırın. sayfayı daha önce anlatıldığı gibi kaydedin. Kaydettiğiniz dökümanı Web tarayıcınız ile açarak yazdığınız etiketlerin sayfaya nasıl yansıdığını inceleyiniz. (Örnek 1)

Tablo 2 : Tablo 1 deki etiketler arasına metinlerin eklenişi

<html>
  <head>
   <title>
Başlık Çubuğunda Yer Alacak Metin
   </title>
  </head>
  <body>
Dökümanın Gövdesindeki Metin
  </body>
</html>