| Ana Sayfa  | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Not Defteri İle Web Sayfası Hazırlamak

Web Sayfaları

Bir web sayfası genellikle HTML (HyperText Markup Language) ile yazılmış ve bir İnternet tarayıcısında görüntülenen bir belgedir. Bir web sayfasına, tarayıcının adres çubuğuna bir URL adresi girilerek erişilebilir. Bir web sayfası metin, grafik ve diğer web sayfalarına ve dosyalara köprüler içerebilir.

Web sayfalarını kolayca hazırlamak için birçok web sayfası hazırlama editörü geliştirilmiştir. Ancak bir web sayfası hazırlamak için mutlaka bir web sayfası editörüne gerek yoktur. Bilgisayarınızdaki en basit metin editörleri ile bir web sayfası hazırlanabilir.

Bir web sayfası hazırlamak için Not Defteri editörün kullanabilir (Şekil 1).

Şekil 1 : Not Defteri arayüz görüntüsü

- Not defteri ile sayfayı kaydederken, dosyayı kaydedeceğiniz yeri seçin (Şekil 2 de (1) ile gösterilmiştir.),
- Dosya adını türkçe karakterler ve özel bazı karakterler ve boşluk karakteri (Ş, İ, ğ, Ö, ?, * benzeri, ) içermeyecek şekilde uygun bir ad vereren adlandırılır. Şekil 2 de (2) ile gösterilmiştir.
- Dosya adı verildikten sonra nokta (.) karakteri konulduktan sonra uygun uzantı adı verilir. Burada dosya adı olarak AnaSayfa tercih edilmiştir. Şekil 2 (3) de uygun uzantı adı olarak html kullanılmıştır. Sayfa adı uzantısı htm, html olabilir. Ancak etkileşimli ve sunucu temelli çalışan bazı sayfaların dosya uzantıları php, asp gibi takılara sahip olabilir.
Kayıt türü olarak Şekil 2 (4) de görüldüğü gibi tüm dosyalar (*.*) şekil de seçilmelidir.

Şekil 2 : Not Defteri ile dosyayı kaydederken dikkat edilecek noktalar rakamlar ile gösterilmiştir.