| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Termodinamik (İş Hesabı)

S o r u

L hacim ve atm. basınçtaki gaz oC de ;

(a). atm. dış basınca karşı kat

(b). izotermal tersinir olarak 2 kat

genişliyor. Herbir durum için iş büyüklüğünü belirleyerek birbiri ile karşılaştırınız.