| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Termodinamik (İş Hesabı)

S o r u

oC, atmosferdeki litre azot gazı adyabatik ve tersinir olarak litreye kadar genleşiyor. Azot gazı için ısı kapasitesi Cv ve Cp sırasıyla, ve J mol-1 K-1 dir.

  1. Gazın ideal davranış gösterdiğini varsayarak son sıcaklık ve basıncı hesaplayınız.

  2. q, W, \rm \Delta U ve \rm \Delta H değerini hesaplayınız.