| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Maxwell-Boltzmann Dağılımı

S o r u

\rm P_u = { dN/N \over du} = {4 \pi \Big( {m \over 2 \pi kT} \Big) }^{3/2} u^2 e^{-{1 \over 2}mu^2 / kT}

Eşitliği Maxwell-Boltzman Eşitliği olarak bilinir. Eşitlik belli kütleye sahip bir moleküllerin sıcaklık değişimi ile moleküller hızlarının nasıl dağıldığını gösterir. Aşağıdaki tabloyu doldurarak üç farklı sıcaklık için moleküler hızların nasıl değiştiğini sayısal ve grafik üzerinde görebilirsiniz.

M: g mol-1
t1: oC
t2: oC
t3: oC

\overline{u}
(Grafik İçin Mak. Değer)
: m s-1
Verileri Göster:

Örnek Hesaplama
t4
: oC   u = m s-1

Örnek Hesaplama

\rm P_u = {4 \pi \Big( {m \over 2 \pi kT} \Big) }^{3/2} u^2 e^{-{1 \over 2}mu^2 / kT}
\rm P_u = {(4) (3.142) \Big( { (4.650 x 10^{ -26 } \; g.) \over (2) (3.142) (1.381 x 10^{ -23 } \; J \; molekül^{-1} \; K^{-1} )(573 \; K)} \Big) }^{3/2} (500 \; m \; s^{-1})^2 e^{-{1 \over 2}(4.650 x 10^{ -26 } \; g.) (500 \; m \; s^{-1})^2 / (1.381 x 10^{ -23 } \; J \; molekül^{-1} \; K^{-1})(573 \; K)}
\rm P_u = 6.539 x 10^{ -4 }
H e s a p l a m a l a r