Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

Taner TANRISEVER Ana Sayfasi

Entalpi Değişimleri

Entalpi büyüklüğü ile ilgili olarak

\rm H = U + PV

eşitliğini vermiştik. Ayrıca T, V, P ve U nun hal fonksiyonları olduklarını da belirmiştik. entalpinin de tam difransiyel bir hal fonksiyonu olduğunu söylemiştik.

Sıcaklık, T ve basınç, P değiştiğinde entalpi, H da

\rm dH = \big( { \partial H \over \partial P} \big)_T dP + \big( { \partial H \over \partial T} \big)_V dT \qquad \qquad \qquad (1)

şeklinde değişeceğini yazabiliriz. Eşitlik (1) in sağındaki kısmi türev, \rm \big( { \partial H \over \partial T} \big)_V dT in Cp olduğunu daha önce açıklamıştık. Eğer entalpi sabitse, dH=0 olacağıdan;

\rm dH = \big( { \partial H \over \partial P} \big)_T dP + C_p dT = 0 \qquad \qquad \qquad
\rm \big( { \partial H \over \partial P} \big)_T dP = -C_p dT \qquad \qquad \text{( Sabit Entalpi de dH = 0 )}

eşitliğin heriki tarafı da dP ye bölünürse;

\rm \big( { \partial H \over \partial P} \big)_T = -C_p \big( { \partial T \over \partial P} \big)_H = -C_p \mu

ifadesi elde edilebilir. Burada \rm \mu Joule-Thomson katsayısı olarak tanımlanır.

\rm \mu = \big( { \partial T \over \partial P} \big)_H

Böylece Eşitlik (1)

\rm dH= - \mu C_p dT + C_P dT \qquad \qquad \qquad (2)

şeklinde düzenlenebilir.

 


 

Kaynaklar