| Ana Sayfa  | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Temel Bilgi Teknolojilerindeki Bazı Terimler

Veri : Belli bir konu ile ilgili toplanmış bilgi, belge, ölçümlerdir. Bilgisayar terimi olarak veri işlenmemiş her tür ham bilgidir.

Bit : Bilgisayardaki en küçük veri birimidir. Bir bit 0 veya 1 olmak üzere değer alabilir.

Byte : Bilgisayarlarda depolama ve işlemede kullanılan temel bilgi birimi olup, bir bayt, her biri 0 veya 1'den oluşan 8 bitişik ikili rakamdan (bit) oluşur.

Kilobyte (KB) : 1024 byte eşit bilgisayar sistemindeki depolama kapasitesi birimidir.

Megabyte (MB) : 1.048.576 (220) bayta veya 1024 Kilobyte eşit bir bilgisayar belleği veya veri depolama kapasitesi birimi.

Terabyte (TB) : 1.099.511.627.776 (240) bayta eşit bir bilgisayar sistemindeki depolama kapasitesi birimi

Hekzadesimal (Hexadecimal) : 16 tabanlı sayı sistemidir. Bu sayı sisteminde 0-9 rakamları, A-F veya a-f rakamları kullanılarak değerler değiştirilebilir. küçükten büyüğe sayılar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f dir.

Bilgisayar Ağı : Küçük bir alan içerisindeki veya uzak mesafelerdeki iki veya daha fazla bilgisayarların veya iletişim cihazlarının iletişim hatları aracılığıyla birbirine bağlandığı, dolayısıyla bilgi ve sistem kaynaklarının farklı kullanıcılar tarafından paylaşıldığı, bir yerden başka bir yere veri aktarımının mümkün olduğu iletişim sistemi.

Bilgi Güvenliği : Üretilen her türlü bilginin bütünlüğünün korunması, izin verilen kişilerce kullanımının sağlanarak, bu bilginin erişimi ve akışında sürekliğinin sağlanması ile yetkisiz erişimlerin engellenmesi sürecidir.. Bilgi güvenliğinin temel amacı veri bütünlüğünün korunması, erişim denetimi, mahremiyet ve gizliliğin korunması ile devamlılığın sağlanmasıdır.

Web Tarayıcısı (Web Browser) : Internet ortamındaki bilgilere erişmeye ve görüntülemeye yarayan yazılımların genel adıdır. Örneğin ; İnternet Explorer, Chrome, Firefox v.b.

Exploit : Kelime anlamı olarak "kendi çıkarına kullanmak" olan exploitler; sisteme izinsiz giriş yapmak, yetkili kullanıcı oluşturmak, sistemi devre dışı bırakmak için kullanılan küçük program kodları veya programlardır.

Bilgisayar Virüsleri : Çalıştıklarında bulundukları bilgisayara çeşitli şekillerde zarar veren bilgisayar programlarıdır. Ayrıca bilgisayar virüsleri, bilgisayardaki uygun dosyalara bulaşmaya ve çeşitli yollarla diğer bilgisayarlara yayılamak için üretilmiş programlardır.

Dosya Uzantısı : Bir dosyanın hangi tür bir dosya olduğunu gösteren ve hangi programla açılacağını veya yürütüleceğini gösteren dosya adının sonundaki nokta (.) karakterinden sonraki genellikle 2-4 karakterle gösterilen kısımdır. Windows işletim sisteminde dosya uzantılarını görmek için "Klasör Seçenekleri'nden" "Bilinin Dosya Türleri İçin Uzantıları Gizle" kapatılmalıdır.

BAZI METİN, DÖKÜMAN DOSYA UZANTILARI :
TXT : Düz metin içeren standart bir metin belgesidir. Herhangi bir metin düzenleme veya kelime işlem programında açılabilir ve düzenlenebilir.
DOC veya DOCX: Microsoft Word tarafından kullanılan ve OpenOffice de dahil olmak üzere çoğu kelime işlemci yazılımında kullanılan bir belge dosyası formatıdır. DOC, DOCument dosyası anlamına gelir. Bir DOC dosyası, biçimlendirilmiş metin, resimler, tablolar, grafikler, çizelgeler, sayfa biçimlendirme ve yazdırma ayarları içerebilir.
XLSX ve XLS finansal verileri depolamak ve matematiksel modeller oluşturmak için yaygın olarak kullanılan Microsoft Excel Elektronik Tablolarıdır. Bu dosyalar, verileri bir satır ve sütun ızgarası olarak düzenlenmiş hücreleri içeren çalışma sayfalarında depolar. Excel elektronik tabloları ayrıca grafikler, matematiksel işlevler ve çeşitli hücre biçimlendirmeleri içerebilir. Elektronik tablolar genellikle iş bağlamlarında finansal verileri depolamak ve matematiksel hesaplamalar yapmak için kullanılır.
PDF : Taşınabilir belge biçimi (portable Document Format) anlamına gelir. Esasen biçim, değiştirilemeyen ancak yine de kolayca paylaşılması ve yazdırılması gereken dosyaları kaydetmeniz gerektiğinde kullanılır. Bugün neredeyse herkesin bilgisayarında cep telefonlarında bir PDF dosyasını okuyabilen bir Adobe Reader sürümü veya benzeri bir program vardır.
JPG : Sıkıştırılmış görüntü verilerini içeren bir dijital görüntü formatıdır. JPG görüntülerinin küçük dosya boyutu, küçük bellek alanında binlerce görüntünün saklanmasına olanak tanır. JPG görüntüleri de yazdırma ve düzenleme amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.
JPEG, GIF, BMP, TIF görüntü formatlarını araştırınız.
WAV : WAV (Waveform Audio File Format), IBM ve Microsoft'un küçük ses kayıtlarını herhangi bir bilgisayarda çalmak için geliştirdiği, sıkıştırma içermeyen bir ses dosyası biçimidir. İngilizce'de dalga anlamına gelen Wave kelimesinin ilk üç harfinin alınmasıyla oluşturulmuştur.
MP3 dosya uzantısını araştırınız. AVI : Baş harfleri AVI ve .avi dosya adı uzantısı olarak bilinen Audio Video Interleave dosya uzantısıdır. AVI dosyaları, video ile eşzamanlı ses oynatmaya izin veren bir dosya kapsayıcısında hem ses hem de video verilerini içerebilir.
MPEG,MP4 dosya uzantılarını araştırınız.

Bazı Yasa ve Yönetmelikler

İnternet Ortaminda Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun (5651 Sayılı Yasa)

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

İnternet Ortaminda Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkindaki Yönetmelik

Ulakbim Kullanım Politikası

Öğrenci E-posta Adresleri ve Kullanım Amaçları


Kaynaklar