| Ana Sayfa  | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Web Sayfasında Listeler Oluşturmak

ol ve li etiketleri birlikte kullanılarak listeler hazırlanabilir. Listeler hazırlanırken li etiketi ile kullanılan type parametresinin değerleri 1, i, I, A, a dır. Bu liste örnekleri Tablo 1 de gösterilmiştir.

Tablo 1 : ol ve li etiketleri ve type paremetresinin sonuçları.


<html><head>
<title></title></head>
<body >
<ol>
<li>Liste Elemanı </li>
<li type='1' >Liste Elemanı </li>
<li type='1' >Liste Elemanı </li>
<li type='i' >Liste Elemanı </li>
<li type='i' >Liste Elemanı </li>
<li type='I' >Liste Elemanı </li>
<li type='I' >Liste Elemanı </li>
<li type='a' >Liste Elemanı </li>
<li type='a' >Liste Elemanı </li>
<li type='A' >Liste Elemanı </li>
<li type='A' >Liste Elemanı </li>
</ol>
</body>
</html>

Liste hazırlamanın bir diğer yolu ul ve li etiketleri birlikte kullanılarak listeler hazırlamaktır. Listeler hazırlanırken li etiketi ile kullanılan type parametresinin değerleri circle, disk, square dır. Bu liste örnekleri Tablo 2 de gösterilmiştir.

Tablo 2 : ul ve li etiketleri ve type paremetresinin sonuçları.


<html><head>
<title></title></head>
<body >
<ul>
<li>Liste Elemanı </li>
<li>Liste Elemanı </li>
<li type='disc' >Liste Elemanı </li>
<li type='disc' >Liste Elemanı </li>
<li type='circle' >Liste Elemanı </li>
<li type='circle' >Liste Elemanı </li>
<li type='square' >Liste Elemanı </li>
<li type='square' >Liste Elemanı </li>
</ul>
</body>
</html>