| Ana Sayfa  | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Metinlerin Biçimlendirilmesi

h etiketleri ve align Parametresi

Başlık oluşturmak için kullanılan etiketler h1, h2, h3, h4, h5 ve h6 dır. Aşağıdaki tabloda h etiketlerinin sonuçları görülmektedir. Ayrıca h etiketi ile kullanılan align parametrelerinin etkisi Tablo 2 de gösterilmiştir.

Tablo 1 : Başlık Etiketleri ve Sonuçları


<html><head>
<title>Başlık Çubuğu Metni</title></head>
<body>
Gövde Metinleri
<h1>Kimyacılar İçin Bilgisayar</h1>
<h2>Kimyacılar İçin Bilgisayar</h2>
<h3>Kimyacılar İçin Bilgisayar</h3>
<h4>Kimyacılar İçin Bilgisayar</h4>
<h5>Kimyacılar İçin Bilgisayar</h5>
<h6>Kimyacılar İçin Bilgisayar</h6>
</body>
</html>

Tablo 2 : Başlık Etiket align parametresi ve sonuçları


<html><head>
<title>Başlık Çubuğu Metni</title></head>
<body>
Gövde Metinleri
<h3 align='center' >Kimyacılar İçin Bilgisayar</h3>
<h3 align='left' >Kimyacılar İçin Bilgisayar</h3>
<h3 align='right' >Kimyacılar İçin Bilgisayar</h3>
<h3 align='justify' >Kimyacılar İçin Bilgisayar</h3>
</body>
</html>

Metinleri Koyu, İtalik, Altı Çizili, Üstü Çizili Olarak Yazmak

strong ve b (bolt) etiketi : Koyu yazı yazmak için kullanılan etikettir.

i (italik) etiketi : italik yazı yazmak için kullanılan etikettir.

u (underline) etiketi : italik yazı yazmak için kullanılan etikettir.

del etiketi : üstü çizili yazı yazmak için kullanılan etikettir.

Tablo 3 deki örnekte etiketlerin metin üzerine etkileri görülmektedir.

Tablo 3 : strong, b, i, u, del etiketlerinin metin üzerine etkisi


<html><head>
<title>Başlık Çubuğu Metni</title></head>
<body>
Gövde Metinleri
<strong>Matematik</strong>
<b>Fizik</b>
<i>Kimya</i>
<u>Biyoloji</u>
<del>Diğer</del>
</body>
</html>

Tablo 3 deki örnekte görüldüğü gibi özel bir ifade verilmeksizin yeni bir satır oluşmamaktadır. Yeni bir satırın oluşması için br (break) etiketinden yararlanılabilir. Tablo 4 de br etiketi kullanılarak Tablo 3 deki kodların sonucu yeniden gösterilmiştir. br etiketinin kullanımına dikkat ederseniz etiket açılmamış veya kapatılmamıştır. <br/> şeklinde kullanılmıştır. Bu tip etiketlerde bu yazım deseni kullanılır.

Tablo 4 : Satırı kırmak için kullanılan etiket br (break) etiketidir.


<html><head>
<title>Başlık Çubuğu Metni</title></head>
<body>
Gövde Metinleri<br/>
<strong>Matematik</strong><br/>
<b>Fizik</b><br/>
<i>Kimya</i><br/>
<u>Biyoloji</u><br/>
<del>Diğer</del><br/>
<b>Etiketler <u>Karışık</u></b> <del>olarak <i>Kullanılabilir.</i></del>
</body>
</html>

font Etiketi ve Bazı Parametreleri ve hr etiketi

font etiketi :Metinleri biçimlendirmenin bir başka yolu font parametresidir. Ancak font parametresi tek başına herhangi bir işe yaramaz. parametreleri ile birlikte anlam kazanır.
size parametresi : Yazının boyutunu değiştirmek için kullanılır. 1-7 arasında değer alabilir.
color parametresi: Yazının rengini değiştirmek için kullanılır. İngilince renk isimlerinin yanısıra RGB paletindeki hekzadesimal düzen kulllanılır.
face parametresi : Yazı tipini değiştirmek için kullanılır. Ancak güvenilir olan yazı tipleri, Times New Roman, Courier New, Arail ve Symbol yazı tipleridir. Symbol yazı tipi özellikle Greekçe karakterler için kullanılır.

hr (horizontal line) etiketi : yatay bir çizgi çizmek için kullanılır. Etiketi açma ve kapamaya gerek yoktur. br etiketinde olduğu gibi kullannılır.

Tablo 5 : font etiketi ve hr etiketinin kullanımına örnekler.


<html><head>
<title>Başlık Çubuğu Metni</title></head>
<body>
<font size='1' > Kimyacılar İçin Bilgisayar </font><br/>
<font size='2' > Kimyacılar İçin Bilgisayar </font><br/>
<font size='3' > Kimyacılar İçin Bilgisayar </font><br/>
<font size='4' > Kimyacılar İçin Bilgisayar </font><br/>
<font size='5' > Kimyacılar İçin Bilgisayar </font><br/>
<font size='6' > Kimyacılar İçin Bilgisayar </font><br/>
<font size='7' > Kimyacılar İçin Bilgisayar </font><br/>
<hr/>
<font color='red' > Kimyacılar İçin Bilgisayar </font><br/>
<font color='pink' > Kimyacılar İçin Bilgisayar </font><br/>
<font color='purple' size='4' > Kimyacılar İçin Bilgisayar </font><br/>
<font color='yellow' size='5' > Kimyacılar İçin Bilgisayar </font><br/>
<hr width='200px' align='center' />
<font face='Times New Roman' color='red' > Kimyacılar İçin Bilgisayar </font><br/>
<font face='Arial' color='pink' > Kimyacılar İçin Bilgisayar </font><br/>
<font face='Courier New' color='purple' size='4' > Kimyacılar İçin Bilgisayar </font><br/>
<font face='Symbol' color='yellow' size='5' > Kimyacılar İçin Bilgisayar </font><br/>
</body>
</html>

p (paragraf) etiketi : paragraf hazırlamak için kullanılır. Örnekler Tablo 6 da verilmiştir.

Tablo 6 : p etiketi ve align parametresi ile kullanımı için örnekler.


<html><head>
<title>Başlık Çubuğu Metni</title></head>
<body>
<p> 
Sayfada paragraflar oluşturmak için kullanılır. 
Uzun metinlerde etkiye daha iyi görebilirsiniz. 
</p>
<p align='center' > 
Sayfada paragraflar oluşturmak için kullanılır. 
Uzun metinlerde etkiye daha iyi görebilirsiniz. 
</p>
<p align='left' > 
Sayfada paragraflar oluşturmak için kullanılır. 
Uzun metinlerde etkiye daha iyi görebilirsiniz. 
</p>
<p align='right' > 
Sayfada paragraflar oluşturmak için kullanılır. 
Uzun metinlerde etkiye daha iyi görebilirsiniz. 
</p>
<p align='justify' > 
Sayfada paragraflar oluşturmak için kullanılır. 
Uzun metinlerde etkiye daha iyi görebilirsiniz. 
</p>
</body>
</html>

sub Alt indis (subscribe) ve sup Üst indis (superscribe) etiketi : Metinleri normal satırın bir üzerine veya altına boyutunu değiştirerek yazmak için kullanılır. Kimyasal formüllerin daha doğru yazılması için kullanılabilir. Örnekler Tablo 7 de verilmiştir.

Tablo 7 : sub ve sup etiketlerinin kullanımı için örnekler.


<html><head>
<title>Başlık Çubuğu Metni</title></head>
<body>
<p> 
H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>  <br/>
Fe<sup>+2</sup> <br/>
ClO<sub>4</sub><sup>-</sup>  <br/>
</body>
</html>

Bazı Özel karakterler:
&nbsp; : boşluk karakteri oluşturmak için kullanılır.
&lt; : Küçük işareti yapmak için kullanılır. Küçük işareti etiketlerin tanımlanmasında kullanıldığı için sayfaya küçük işaretini yazmak için doğrudan kullanılmaz.
&gt; : Büyük işareti yapmak için kullanılır. Büyük işareti etiketlerin tanımlanmasında kullanıldığı için sayfaya küçük işaretini yazmak için doğrudan kullanılmaz.