Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

Taner TANRISEVER Ana Sayfasi

| Ana Sayfa  | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

p(n,T,V) fonksiyonu (Genel Gaz Denklemi)

Bir gazın basıncı mol sayısı (n), mutlak sıcaklık (T), gazın hacmi (V) ve Gaz sabiti (R) ye bağlı olarak
P = { nRT \over V }
eşitliği ile verilir. Bu eşiliğin çözümü sırasında
 • Fare Kullanarak hücrelere veri girişi
 • Hücrelerin Kopyalanması
 • Formülleri yazarken $ kullanmanın avantajı
 • Diğer Sayfalardaki veya dökümanlardaki değerlerin Kullanımı
 • Hücrelerin adlandırılması
 • Hücrelerin Biçimlendirilmesi
konuları üzerinde durulacaktır.

Genel Gaz Denklemi Kullanılarak Gaz Basıncının Hesaplanması (Elle ve Fare İle Veri Girişi)

Video 1 de dikkat edilmesi gereken ve vurgulanan noktalar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.


Video 1 : Elle ve Fare kullanarak Gaz Basıncı Hesabı

 1. Hücreye metinlerin girilişi ve menüdeki yazı tipi ile üst simge yapılması, hücre genişliklerinin ayarlanması

 2. 5 satıra hesaplanmada kullanılacak veriler girilmiştir (C5, D5, E5, F5). G5 hücresinde ise genel gaz denklemine uygun şekilde P basıncının hesaplanması için (=d5*c5*e5/f5) formülü girilmiştir. Formül girişi sırasında büyük harfler kullanılmamasına formül sonucunun doğru çalıştığı görülür. Formülü düzeltmek için G5 hücresine gidilirse =d5*c5*e5/f5 formülünün =D5*C5*E5/F5 şeklinde otomatik düzeltilmiş olduğu görülür. Hücre adresleri G5 hücresine girilirken girilen hücre adresinin rengi ile hücre kenarlıklarının aynı rengi aldığına dikkat ediniz.

 3. Verilerin kopyalamak için kopyalanacak veriler seçilir (C5-F5 aralığı).
  F5 hücresinin alt kenarına gelindiğinde farenin içi boş imlecinin içi dolu imleç haline gelir. Sol fare tuşu basılı haldeken fare kursörü aşağıya çekiştirilir.

 4. G6 hücresine eşittir (=) işareti konulmuş, formülde ihtiyaç duyulan hücre tıklarak formüle tıklanan hücre adresinin otomatik olarak yazılması sağlanmıştır.