Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

Taner TANRISEVER Ana Sayfasi

| Ana Sayfa  | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Operatörler (İşleçler)
Öperatörlerin (İşleçlerin) Öncelik Sırası
Formüllerde Parantez Kullanımı

İşleç Türleri

Microsoft Excelde; aritmatik, karşılaştırma, metin birleştirme ve başvuru opğeratörleri olmak üzere dört farklı operatör türü bulunmaktadır. Tablo 1 de operatörler kullanım amaçları gösterilerek ve işlem öncelik sırası dikkate alınarak sıralanmıştır

Tablo 1 : Öncelik sırası azalacak şekilde sıralanmış operatörler.

Operatör (İşleç) Anlamı Örnek Sonuç Tipi
: Belirtilen hücreler
arasındaki başvuru
C5:F23 C5-F23 arasındaki tüm hücreler Başvuru İşleci
; Birden çok başvuruyu
bir başvuruda birleştirme operatörü
(C5:F23;G5:L45) C5-F23 arasındaki ve
G5:L45 arasındaki
tüm hücreler
Başvuru İşleci
(boşluk) kesişme işleci
Formüldeki aralıklarda
ortak olan hücreleri başvuru döndürür.
B7:D7 C6:C8 Bu örnekte
her iki aralıkta da
Başvuru İşleci
- olumsuzlama (-1 deki gibi) =-5 -5 Aritmatik Operatör
% Yüzde =%50 0.5 Aritmatik Operatör
^ üst alma =2^3 8 Aritmatik Operatör
* ve / çarpma ve bölme =4*3
=70/2
12
35
Aritmatik Operatör
+ ve - toplama ve çıkartma =20-3
=85-4
17
81
Aritmatik Operatör
& iki metin dizisini
birbirine bağlar
="Çanak"&"kale"
=4&5
Çanakkale
45
Metin Operatörü

=
<
>
<=
>=
< >
İki hücre içeriğini karşılaştırır.
eşittir
küçüktür.
büyüktür.
küçük eşittir.
büyük eşittir.
eşit değildir.

A1=B1
A1<B1
A1>B1
A1<=B1
A1>=B1
A1<>B1
Karşılaştırma Operatörü
öncelik sıraları birbirine eşittir.


Video 1 : Operatör Kullanımına Giriş

Formüllerdeki İşlemlerin Yapılma Sırası ve Parantezler

Excel'de bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar. formüllerin sonuçları formüldeki her işlecin özel sırasına göre soldan sağa doğru hesaplanır. Bazı işlemler ve sonuçları Tablo 2 de toplanarak açıklanmıştır.

Tablo 2 : Formüllerin Yazılışı ve Parantez Kullanımı.

Formül Sonuç Açıklama
=1+4/2 3 / operatörü + operatöründen daha öncelikli olduğundan;
4 sayısı 2 ye bölünmüş, 1 ile toplanmıştır.
=(1+4)/2 2.5 Öncelikle parantez içindeki terimlerin işlemi yapılmış
(1+4 = 5) sonuç 2 ye bölünmüştür (5/2=2.5).
=(1+4)/(2) 2.5 Bu örnek bir önceki örnekle aynıdır.
Fakat gereksiz yere fazladan parantez kullanılmıştır.
Sonuç doğru çıkmasına rağmen
gereksiz parantezler nedeni ile yanlış parantez kullanımı örneğidir.

Tablo 3'de bazı formüllerin excel formüllerinin nasıl yazılacağı gösterilmiş ve açıklanmıştır.

Tablo 3 : Bazı formüllerin excel formülleri.

Soru Excel Yazım Deseni Sonuç Açıklama
f(x) = \sqrt { 4*(5 + 3) \over {(6 - 4)} }
=(4*(5+3)/(6-4))^(1/2) 4 1. parantez işlemi;
(5+3); 5 sayısı 3 sayısı ile toplanmıştır.
Sonuç : 8
2. parantez işlemi;
(6-4); 6 sayısı 4 sayısından çıkartılmıştır.
Sonuç : 2
3. parantezi işlemi;
4*8/2; 4 sayısı 8 sayısı ile çarpılmış çıkan sonuç 2 ye bölünmüştür.
Sonuç : 16
4. parantez işlemi;
(1/2); 1 sayısı 2 ye bölünmüştür.
Sonuç : 0.5
5. Son İşlem ;
16^0.5; 16 sayısının 0.5 kuvveti (karekökü) hesaplanmıştır.
Sonuç : 4
f(x) değeri sonuçta 4 olarak hesaplanmıştır.