| Ana Sayfa  | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Microsoft Excel'e Veri Girişi

Hücre Adresi

Microsoft excelde hücreler kolon adı ve satır numarası kullanılarak adreslenir.
Hücrenin adresi; önce kolon adı sonra satır numarası birleştirilerek yazılır.
Örneğin; A5, D20, AG23 v.b. (Video 1 )


Video 1 : Hücrelerin adlandırılması.

Hücreye Veri Girişi

Veri girişi yapmak istediğiniz hücreye fare ile tıklanır. Metin, rakam veya formül yazdıktan sonra Enter veya yön tuşları tuşlarına basılarak veri girişi tamamlanır.
Veri girişi yapılan hücre içindeki metin, rakam veya formül düzeltilecekse, içeriği düzenlenecek hücreye gidildikten sonra F2 tuşuna basarak veya Formül çubuğundan veya üzerine fare ile çift tıklanarak düzeltme işlemi gerçekleştirilir.

Hücreye girilen veri metin ise varsayılan olarak hücrenin soluna, rakam ise sağına kayar (Video 2).

Bazen bir hücreye veri girdiğinde verinin görünüm biçimi beklenenden farklı ise, İlgili hücre(ler) seçilir. Sağ fare butonuna basılarak gelen menüden "Hücreleri Biçimlendir..." açılan penceredeki sayı sekmesinden gerekli düzeltme yapılır (Video 3).Video 2 : Hücrelere veri girişi.


Video 3 : Hücrelere Metin ve Sayı Girildiği nasıl anlaşılabilir. Hücredeki sayının biçimlendirilmesi

İşletim sisteminizdeki ondalık simgesi nokta veya virgül olabilir. Ondalık simgesinin ne olduğu bölgeye (ülkeye) göre değişebilir. Türkçe (Türkiye) için bu simge virgül (,) olmasına rağmen ondalık simgesi olarak nokta (.) karakteri kullanılacaktır. Ondalık simgesi
Denetim Masası -----> Bölge -----> Ek Ayarlar
adımları üzerinden değiştirilebilir. Liste ayırıcı Türkçe (Türkiye) için noktalı virgüldür. Burada da noktalı virgül (;) olarak kullanılacaktır. Fakat Microsoft Excel'in yardım dosyalarında bölgesel nedenler ile virgül (,) olarak görülebilir. Microsoft yardımlarında formüllerin yazılışı sırasında virgül gördüğünüz liste ayırıcılarını noktalı virgül olarak düşünün.