Çözelti Ortamı ve Grafik Hazırlama Parametreleri
Molekül 1:
Molekül 2:
Matristeki Kolon sayısı:
Matristeki Satir Sayisi:
M1 Moleküllerinin Sayisi:
Iterasyon:
Tablo Göster | Ayrıntı Göster | İlk Tabloyu Karıştır Grafiği Göster
                 
Not: Kolon Sayısı : (Karışımın Yüzey Genişliğini Karakterize Eder.
Satir Sayısı : (Karışımın Derinliği Karakterize Eder.
M1 moleküllerinin Sayısı : (Karışımdaki Toplam Molekül Sayısı = (Kolon Sayısı)x(Satır Sayısı)
Kadardır. M1 Molekülerinin Toplam sayısı Bu Çarpım Değerinden küçük olmalıdır.
Aksi Durumda Tek Bileşenli Sistem Söz Konusu Olur.
İterasyon (Göreli Zaman) : Simülasyon Adımlarının sayısıdır.
Değer Aşırı Büyük Olursa Tarayıcı Yanıt Vermeyebilir.
Grafik Hazırlama Parametreleri
X-Y Ekseni Minimum Maksimum Değerleri
XMinimum : XMaksimum :
YMaksimum : YMaksimum :
Resim Parametreleri
Genislik : Yükseklik :
Tepeden Uzaklık : Alttan Uzaklık :
Soldan Uzaklık : Sağdan Uzaklık :
Grafik Etiketleri - Grafik Rengi Parametreleri
Grafik Başlığı :
X Ekseni Başlığı : Y Ekseni Başlığı :
Grafik Veri Rengi :
Grafiğin Adı : Korunsun (Çoklu Grafik)

2
XX
XX
data/2x2_2__veri.csv İndirmek İçin Tıklayınız

Grafik