Örnek Sistem Seçin :    
(A):AAM, (B):MAN, (C):BisAAM, (D):BPO, E:H2O için verilmiştir.
M / g mol-1m* / g.%C%N%H%Diğer
A Bileşeni 22.5098
B Bileşeni 48.9496
C Bileşeni 20.7556
E Bileşeni 26.4196
F Bileşeni 88.8093
İlk Karışımda --- 20 43.407 6.513 6.49 ---
Elementel Analizden --- --- 30.8383
Kontrol Seviyesi :
Hassasiyet : Daha Hızlı kütle kayıpları için değeri küçültün.
Yaklaşma Sayısı : Değer arttıkça daha fazla iterasyon yapılır.
* : Karışımdaki A, B, C bileşenlerinin ilk kütleleri Veriler :
ELEMENTEL ANALİZ SONUCUNA GÖRE OLASI TÜRLERİN DAĞILIMI
%C%N%H%Diğerm / g.
Karışım42.421137.662747.2724842.6436520
Hata7.737275.83586-1.767780 verim = 100
% Hata15.425743.2331-32.1140
mA =2 g.    (0.028137 mol. A)
mB =3 g.    (0.030594 mol. B)
mC =5 g.    (0.032432 mol. C)
mE =5 g.    (0.020642 mol. E)
mF =5 g.    (0.028137 mol. F)
Kontrol Seviyesi : C yüzdesi uyumlandırıldı.
Yaklaşma Sayısı : 1 dır.
Hassasiyet : 1 tir