Kendiliğinden Meydana Gelen Olaylar ve Evrenin Entropisi (1)

Değişkenler
Sistemin Sıcaklığı: K
Çevrenin Sıcaklığı: K
Sistemin Enerji Değişimi q*: J
* Değer negatif ise sistem enerji kaybetmiş demektir. Eğer Pozitif ise sistem enerji kazanmıştır.

SİSTEM <---- ısı akışı ---> 
ÇEVRE
DSsistem = q/Tsistem 
DSsistem = 0 J /273 K
DSsistem = 0J K-1
 

DScevre = -q/Tcevre 
DScevre = -(0 J /273 K)
DScevre = 0J K-1
DSevren=DSsistem + DScevre
DSevren=( 0 J K-1 ) + ( 0 J K-1 )
DSevren=0 J K-1
Sistem ve Çevre Termal Denge Durumundadır. ( 0 J )
Sistemin Sıcaklığı = 273 K ve Çevrenin Sıcaklığı = 273 K
Günlük Hayattaki Tecrübemizden :273 K = 273 K olduğundan
Sistemin Sıcaklığı Çevrenin Sıcaklığına Eşittir ve Herhangi Bir Değişim Beklemeyiz.
Sistem Dengededir.