Bu yaklaşımda Matrisin herbir elemanı için bir zar atıldıktan sonra çevrim 1. adımı tamamlanacaktır.