S O R U

1. Basamaklı polimerizasyonda polimerizasyon derecesi 10 olduğunda monomer ortadan kalkar veya %1 den daha az monomer kalır. Yargısının doğruluğunu monte carlo yöntemi ile gösteriniz.
2. Basamaklı Polimerizasyonda polimerizasyon derecesini kontrol etmek için monomer sayılarını farklı tutmak gerektiğini gösteriniz ( NA<NB veya NB<NA).

Veri Giriş Alanı
A Monomerinin Sayısını Giriniz :
B Monomerinin Sayısını Giriniz:
Çarpışma Sayısı:
Polimerizasyon Derecesi : ya da Monomer Yüzdesi : olunca dur.
GöreliZamanmonomerpolimermonomeryüzdesiOrtalamaDPn
111501
 
Kalan Monomerler
Oluşan Polimerler

Polimer No 1 : BA
Polimer No 2 : AB
Moleküler Dağılım

DPNMol Kesir
121