S O R U

1. Basamaklı polimerizasyonda polimerizasyon derecesi 10 olduğunda monomer ortadan kalkar veya %1 den daha az monomer kalır. Yargısının doğruluğunu monte carlo yöntemi ile gösteriniz.
2. Basamaklı Polimerizasyonda polimerizasyon derecesini kontrol etmek için monomer sayılarını farklı tutmak gerektiğini gösteriniz ( NA<NB veya NB<NA).

Veri Giriş Alanı
A Monomerinin Sayısını Giriniz :
B Monomerinin Sayısını Giriniz:
Çarpışma Sayısı:
Polimerizasyon Derecesi : ya da Monomer Yüzdesi : olunca dur.
GöreliZamanmonomerpolimermonomeryüzdesiOrtalamaDPn
 
Kalan Monomerler
Monomer No 1 : A
Monomer No 2 : A
Monomer No 3 : B
Monomer No 4 : B
Oluşan Polimerler
Moleküler Dağılım

DPNMol Kesir
Monomer41