Süspansiyon ( Boncuk ) Polimerizasyonu

          Bir kural olarak; Süspansiyon ya da boncuk polimerizasyonunda;  monomer çözünmediği ortamda (gerçi sistemdeki monomer kısmi olarak süspanse olduğu ortamda çözünür.), küçük damlacıklar halinde (genel olarak su ortamı)  süspanse olur. Her monomer damlası küçük bir blok polimerizasyon sistemini andırır. Bu damlalarda blok polimerizasyon kinetiği geçerlidir. Isı iletimi oldukça kolaydır. Yüzey aktif ajanlar damlaları ve daha sonra polimer parçacıklarını korumak için kullanılır. Bu süspanse edici ajanların en önemlileri, magnezyum fosfat gibi  inorganik çökeltiler ya da jelatin ya da bir stiren-maleik anhidrit kopolimeri sodyum tuzu gibi suda çözünebilir, yüksek molekül ağırlıklı polimerler olarak ayrılabilir. Sodyum klorür gibi suda çözülebilir tuzlar ayrıca kullanılır. Bu arayüzey gerilimini düşürmeye, sulu fazın yoğunluğunu artırmaya ve sulu fazdaki monomerin çözünürlüğünü düşürmeye yardım eder. Bu esas itibariyle ayrıca misellerin oluşmasında katılan sabunlar gibi yüzey aktif ajanların eser miktarlarından daha fazlasının kullanılmasından kaçınmak için kullanılır. Çünkü bu tip ajanlar süspansiyon polimerizasyonundan daha ziyade emülsiyon sebep olacaktır. Süspansiyon polimerizasyonunun mekanizması Hohenstein ve Mark tarafından yeniden gözden geçirilmiştir ( Bovey F.A et all., 1965).

          Elde edilen polimerik ürünün yıkanıp kurutulması ve katkı maddelerinin arıtılması gerekir. Vinil asetatın süspansiyon polimerizasyonu için bir reçete Tablo 1.2.C.1 de verilmiştir.

Tablo 1.2.C.1 : Vinil asetatýn süspansiyon polimerizasyonu için reaksiyon bileþenlerinin oranlarý

Bileşenler

Ağırlık Oranlar

Vinil asetat

100

Su

100

Benzoil peroksit

0.1

Polivinil alkol

0.01