Kütle (Blok) Polimerizasyonu

          Blok ya da kütle polimerizasyonu monomerlerin doğrudan doğruya veya monomer fazında pek az olarak çözünmüş olarak başlatıcı ve zincir transfer ajanları gibi katkı maddelerinin bulunduğu ortamdaki polimerizasyonlarına dayanır. Oluşan polimer, polistirenin stirende, polimetil metakrilatın metil metakrilatta olduğu gibi, çözünebilir. monomer % 10-20 oranında polimerleştiğinde vizkoz sıvı meydana gelir. Reaksiyon daha ileri götürülürse, polimerin kaptan uzaklaştırılması zor olabilir. Kondensasyon polimerizasyonuna uğratılan monomerler genellikle bu yöntemle polimerleşir. Yabancı maddelerin polimerizasyon ortamına girme olasılığı az olup polimerik ürünün ayrılması oldukça kolaydır. Blok kopolimerizasyon yönteminin kondensasyon polimerizasyonları için özellikle elverişli olduğu söylenebilir. Çünkü, bu tür polimerizasyonlarda yüksek molekül ağırlıklı polimer, reaksiyonunun en son aşamalarına kadar oluşmaz. Bunun sonucu olarak, polimerizasyon süresince ortamın vizkozitesi oldukça düşük kalır ve reaksiyona giren maddelerin karıştırılması kolayca sağlanabilir. Ayrıca, kondensasyon polimerizasyonlarında aktivasyon enerjisi hayli yüksek ise de, reaksiyonlar hafifçe ekzotermik olduğundan ısı transferi kolayca yapılabilir. Büyük miktarlardaki  polimerleşmelerde bile, 200 C nin üstünde aşırı ısınma kaygısı bulunmadığından, reaksiyonlar karıştırılmadan sürdürülebilir. Kondensasyon polimerizasyonu reaksiyon karışımına bir çözücü katmak, monomerleri çözünür kılmak veya polimerizasyonu daha yüksek sıcaklıklarda yapmak için gerekebilir.

          Radikalik polimerizasyonlarda blok polimerizasyonu denetlemek güçtür. Çünkü bu tür polimerizasyonlar bir hayli ekzotermik olduğu gibi, aktifleşme enerjileri de büyüktür. Ayrıca, birçok sistemde kendini gösteren jel olayı ısı değişimini güçleştirir. Öte yandan blok polimerizasyonları sıcaklığın dikkatle denetlenmesini gerektirir. Düşük dönüşümlerde bile vizkozitenin büyümesi, karıştırmayı güçleştirdiği için sıcaklık denetimi kolay değildir. Blok içinde oluşan yerel sıcak noktalarda, polimerik ürünün rengi koyulaşır ve degradasyon belirir. Polimere zincir transferi nedeni ile molekül ağırlığı dağılımı genişler (Baysal B., 1981).

          Blok polimerizasyon yöntemi, etilen, stiren ve metil metakrilat gibi en önemli monomerlerin endüstriyel ölçülerde polimerizasyonunda reaksiyon koşullarının denetlenmesi ile uygulanmaktadır. Stiren ve metil metakrilatın kütle polimerizasyonunda ısı transferi sorunu reaksiyonların iki aşamada gerçekleştirilmesi ile denetlenir. Stiren, 80 C deki reaktörde önce % 30-35 oranında bir ön-polimerleşmeye uğratılır. Elde edilen vizkoz şurup bir silindir kuleye akıtılır. Kulenin sıcaklığı yukarıdan aşağıya doğru gitgide  artar. Polimer-monomer karışımı reaktörün altına inerken % 98-100 dönüşümlere ulaşılır. Polimetil metakrilattan yapılan levha, çubuk ve borular da benzer yolla, bir ön polimerleşmeye uğratılmış monomerin istenilen kalıplara dökülmesi ile hazırlanır. Polimerizasyon, sıcaklığı gitgide yükseltilen hava veya su banyolarında tamamlanır. Metil metakrilatın polimerleşmesi ile % 21 kadar hacim küçülmesi gözlenir. Polimerizasyon ilerlerken, kalıplar sıkıştırılır ve blok içinde boşluk kalması önlenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monomer

Monomerin

Formülü

Polimerleşme Isısı

Kcal mol-1

Reaksiyon Koşulları

 

 

Stiren

 

 

16.1-17.5

 

Akrilik Asit

 

18.5

Suda

Akrilamid

 

19.8

Suda

Akrilonitril

 

17.3

 

Etilen

 

22.3 – 24.2

 

Vinil Asetat

 

21.3

 

Vinil Asetat

 

14.4 – 16.7

 

Metil Metakrilat

 

13.0 – 13.9

 

Tetrafloroetilen

 

39.0

 

1,3-Butadien

 

17.4

1,2-katılma

1.4-Butadien

 

18.4

1,4-katılma

İzopren

 

16.9 – 17.9

 

Kloropren

 

16.2

 

Formaldehit

 

12.2 – 13.0

 

Etilen Oksit

 

22.6 – 24.9

 

Propilen Oksit

 

18.0

 

Stiren metil metakrilat

 

13.2 – 16.6

Kopolimer

Stiren-bütadien

 

17.1 –17.7

Kopolimer

Stiren Vinil Asetat

 

17.2 – 18.1

Kopolimer