Katı Hal Polimerizasyonu

          Kristal halde ya da camsı katı halde bulunan pekçok monomerin polimerizasyona uğradığı bilinmektedir. Katı haldeki polimerizasyon reaksiyonları genellikle iyonlaştırıcı ışınlarla başlatılır. Işınlandırma kaynağı olarak X-ışınları, -ışınları, hızlandırılmış elektronlar, çekirdek reaktörü ışınları kullanılabilir. Katı halde başlatılan polimerizasyon reaksiyonları serbest radikal ya da iyonik bir mekanizma izleyebilir.

          Akrilamidin -ışınları ile başlatılan katı hal polimerizasyonunda elektron spin rezonans spektrometresi ile yapılan ölçümler, polimerizasyon süresince serbest radikallerin sonlanma reaksiyonuna uğramadığını göstermektedir. Büyümekte olan polimer zincirinin sonundaki serbest radikal, polimer matrisi içinde tutsak kalır.