Çözelti Polimerizasyonu

          Polimerizasyona uğratılan monomer, reaksiyonlara katılmayan (inert) bir çözücü içinde polimerleştirilirse blok polimerizasyonun pekçok sakıncaları önlenmiş olur. Çözücü, polimerizasyon ortamını seyrelttiği için vizkozite düşer, karıştırma kolaylaşır ve daha etkin bir ısı transferi yapılabilir. Öte yandan, ortama katılan çözücü yeni bazı sorunlar getirir. Çözücüye zincir transferi en önemli sorundur. Ayrıca, saf polimerlerin elde edilmesinde çözücünün arıtılması güçlükle sağlanır. Çözücü olarak zincir transfer sabiti küçük maddeler seçilmelidir.