Bir polimer örneğinde 50, 100, 150, 200 Kg mol-1, mol tartısına sahip fraksiyonların sırasıyla 0.5, 2, 1.5, 0.25 gram olduğu bulunmuştur. Buna göre yaklaşık olarak polimerin Mw değeri aşağıdakilerden hangisidir?
126 kg mol-1 103 kg mol-1 109 kg mol-1 117 kg mol-1