POLİMERİZASYON YÜRÜYÜŞ ŞEKİLLERİ VE REAKSİYON SİSTEMLERİ

Monomerler polimerleri oluşturmak üzere birbirleri ile tepkimesine eşlik eden reaksiyon mekanizması monomerin doğasına   bağlıdır. Bazen şartlarla oynanarak polimerizasyonun mekanizması üzerinde değişiklikler gerçekleştirilebilir. Ayrıca istenen özelliklerde veya bazı polimerizasyon reaksiyonlarının dezavantajlarından kaçınmak ya da bazı avantajlar elde etmek için reaksiyon ortaımı kontrol altına alınır. Aşağıda polimerizasyon yürüyüş şekilleri ve polimerizasyon sistemleri ele alınmıştır.   

Polimerizasyon Yürüyüş Şekilleri

1. Basmaklı (Reaktif Son Grup) Polimerizasyonu,

2. Radikal Zincir (Katılma) Polimerizasyonu,

3. İyonik Zincir (Katılma) Polimerizasyonu,

4. Halka Açılması Polimerizasyonu,

5. Sterospesifik Polimerizasyon,

6. Kopolimerizasyon

7. Kontrollü/Yaşayan Radikal Polimerizasyonu   Alternatif Link

 

Polimerizasyon Sistemleri

1. Blok (kütle) Polimerizasyonu,

2. Çözelti Polimerizasyonu,

3. Süspansiyon Polimerizasyonu,

4. Çökelti Polimerizasyonu,

5. Gaz Fazı Polimerizasyonu,

6. Katı Hal Polimerizasyonu,

7. Emülsiyon Polimerizasyonu,