Oluşum Standart Serbest Enerjileri

Kimyasal reaksiyondaki, reaktif ve ürünlerin, serbest enerjileri arasındaki fark reaksiyonun yönünü gösterdiğinden, kimyasal türlerin serbest enerjilerini tablolaştırmak çok işimize yarayacaktır. Böylece istenilen herhangi bir reaksiyondaki serbest enerji değişimi kolayca hesaplanabilir.

Oluşum standart ısılarının, reaksiyon ısılarından hesaplanmasında olduğu gibi Oluşum standart serbest enerjileri de reaksiyonların serbest enerji değişimlerinden belirlenebilir. Bir maddenin oluşum standart serbest enerjisi, madde ve elementleri standart hallerindeyken reaksiyon için serbest enerji değişimidir. DGfo oluşum standart serbest enerjisini göstermek için kullanılır. Bu tanımlamadan da anlaşılacağı gibi standart hallerinde elementlerin standart serbest enerjileri sıfırdır.

Bileşikler için standart serbest enerji hesaplaması 25 oC de amonyak için DGfo için nasıl bulunacağını gösterebiliriz. Amonyağın elementlerinden oluşumu için eşitliği
1/2 N2 (g) + 3/2 H2(g) ---> NH3 (g)
şeklinde yazabilir. Reaksiyon için DH değeri, DHfo tablolarından hesaplanabilir. Reaksiyona ilişkin entropi değerleride yine benzer şekilde tablolardan bulunabilir. 25 oC de sabit sıcaklık için elde edilen değerler DG = DH - TDS eşitliğinde yerine konularak hesaplanabilir.
DG = (-46.19 kJ) - (298.15 K)(-0.09912 kJ K-1) = -16.64 kJ

Sonuç olarak, 1 mol amonyağın elementlerinden oluşumu için DG değeri, amonyak için DGfo dir.
DGfo (NH3) = -16.64 kJ.

Bazı türleri için standart serbest enerjiler tabloda gösterilmiştir.

 

 

 

 

 

 


E l e k t r o n i k    K a y n a k l a r